فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت در رفع غم و اندوه

اللهم انت ثقتی فی کل کرب، و انت رجائی فی کل شدة، و انت لی فی کل امر نزل بی ثقة و عدة، کم من کرب یضعف عنه الفواد، و تقل فیه الحیلة، و تعیی فیه الامور، و یخذل فیه البعید و القریب و الصدیق، و یشمت فیه العدو انزلته بک و شکوته الیک، راغبا الیک فیه عمن سواک، ففرجته و کشفته و کفیتنیه، فانت ولی کل نعمة، و صاحب کل حاجة، و منتهی کل رغبة، فلک الحمد کثیرا، و لک المن فاضلا، بنعمتک تتم الصالحات، یا معروفا بالمعروف معروف، و یا من هو بالمعروف موصوف، انلنی من معروفک معروفا تغنینی به عن معروف من سواک، برحمتک یا ارحم الراحمین. (144)

دعای آن حضرت برای دفع بلا

لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. (145)

دعای آن حضرت برای قضاء حوائج

از مقاتل بن مقاتل روایت شده: به آن حضرت عرضه داشت: فدایت شوم دعائی برای قضاء حوائج به من تعلیم فرما، فرمود: هرگاه حاجت مهمی بسوی خداوند داشتی غسل کرده و بهترین لباست را بپوش و مقداری بوی خوش استعمال کرده و زیر آسمان برو، و دو رکعت نماز گذار، نماز را آغاز کرده و سوره حمد را می خوانی و سپس پانزده مرتبه سوره توحید را قرائت می کنی، آن گاه به رکوع رفته و پانزده مرتبه این سوره را می خوانی، و مانند نماز جعفر طیار ادامه می دهی، غیر از آن که در این نماز قرائت پانزده مرتبه می باشد، بعد از نماز به سجده رفته و می گوئی:
اللهم ان کل معبود من لدن عرشک الی قرار ارضک فهو باطل سواک، فانک انت الله الحق المبین، اقض لی حاجة کذا و کذا (حاجت را یاد کنید) الساعة الساعة و در این مورد اصرار می کنی. (146)