فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت در نماز استسقاء

روایت شده پس از آن که مامون آن حضرت را به ولایتعهدی منصوب کرد مدتی باران نبارید، بعضی از اطرافیان مامون و دشمنان آن حضرت می گفتند: بنگرید آن گاه که علی بن موسی نزد ما آمد و ولایتعهد شد باران قطع گردید: تا آن جا که گوید: در روز دوشنبه برای طلب باران آن حضرت به صحرا آمد و مردم می نگریستند، ایشان بالای منبر رفت، پس از حمد و ثنای الهی فرمود:
اللهم یا رب انت عظمت حقنا اهل البیت، فتوسلوا بنا کما امرت، و اسلوا فضلک و رحمتک و توقعوا احسانک و نعمتک فاسقهم سقیا نافعا عاما غیر رائث و لا ضائر، و لیکن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا الی منازلهم و مقارهم. (143)

دعای آن حضرت در رفع غم و اندوه

اللهم انت ثقتی فی کل کرب، و انت رجائی فی کل شدة، و انت لی فی کل امر نزل بی ثقة و عدة، کم من کرب یضعف عنه الفواد، و تقل فیه الحیلة، و تعیی فیه الامور، و یخذل فیه البعید و القریب و الصدیق، و یشمت فیه العدو انزلته بک و شکوته الیک، راغبا الیک فیه عمن سواک، ففرجته و کشفته و کفیتنیه، فانت ولی کل نعمة، و صاحب کل حاجة، و منتهی کل رغبة، فلک الحمد کثیرا، و لک المن فاضلا، بنعمتک تتم الصالحات، یا معروفا بالمعروف معروف، و یا من هو بالمعروف موصوف، انلنی من معروفک معروفا تغنینی به عن معروف من سواک، برحمتک یا ارحم الراحمین. (144)

دعای آن حضرت برای دفع بلا

لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. (145)