فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای جامعی برای دنیا و آخرت

فضل بن یونس از حضرت ابی الحسن (موسی بن جعفر علیه السلام) حدیث کند که آن حضرت به من فرمود این دعا را بسیار بخوان:
اللهم لا تجعلنی من المعارین و لا تخرجنی من التقصیر.
(یعنی بار خدایا مرا از عاریت داده شدگان (ایمان) قرار مده و از تقصیر بیرون مبر) گوید: من عرض کردم: اما عاریت داده شدگان، معنایش را دانستم، ولی معنای مرا از تقصیر بیرون مبر چیست؟ فرمود: هر کاری را که به خاطر خدای عزو جل انجام دهی پس خود را در آن کار پیش خود مقصر بدان، زیرا که همه مردم در کارهایشان میان خود و خدای عز و جل تقصیر کار و مقصرند. (138)

ادعیه حضرت امام رضا علیه السلام

دعای آن حضرت در تسبیح و تنزیه خداوند در روز دهم و یازدهم ماه
سبحان خالق النور، سبحان خالق الظلمة، سبحان خالق المیاه سبحان خالق السماوات، سبحان خالق الارضین، سبحان خالق الریاح و النبات، سبحان خالق الحیاة و الموت، سبحان خالق الثری و الفلوات، سبحان الله و بحمده. (139)

دعای آن حضرت در قنوت نماز وتر

هفتاد مرتبه: استغفرالله و اساله التوبة. (140)
ایضا دعای آن حضرت در قنوت
رب اغفر و ارحم، و تجاوز عما تعلم، انک انت الاعز الاجل الاکرم. (141)