فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا به هنگام غذا خوردن

موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: امام صادق علیه السلام وقتی غذائی را برایش می آوردند می گفت:
بسم الله و بالله و هذا من فضل الله و برکة رسول الله صلی الله علیه و آله و آل رسول الله علیهم السلام اللهم کما اشبعتنا فاشبع کل مومن و مومنة و بارک لنا فی طعامنا و شرابنا و اجسادنا و اموالنا. (136)

دعا به هنگام پوشیدن لباس نو

امام کاظم علیه السلام فرمود: برای هر یک از شما سزاوار است که چون لباس نو بپوشد، دست خود را بر آن کشد و بگوید:
الحمدلله الذی کسانی ما اواری به عورتی و اتجمل به بین الناس.(137)

دعای جامعی برای دنیا و آخرت

فضل بن یونس از حضرت ابی الحسن (موسی بن جعفر علیه السلام) حدیث کند که آن حضرت به من فرمود این دعا را بسیار بخوان:
اللهم لا تجعلنی من المعارین و لا تخرجنی من التقصیر.
(یعنی بار خدایا مرا از عاریت داده شدگان (ایمان) قرار مده و از تقصیر بیرون مبر) گوید: من عرض کردم: اما عاریت داده شدگان، معنایش را دانستم، ولی معنای مرا از تقصیر بیرون مبر چیست؟ فرمود: هر کاری را که به خاطر خدای عزو جل انجام دهی پس خود را در آن کار پیش خود مقصر بدان، زیرا که همه مردم در کارهایشان میان خود و خدای عز و جل تقصیر کار و مقصرند. (138)