فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا به هنگام تراشیدن موی سر

زید نرسی گوید: ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: هرگاه خواستی موی سرت را بگیری (کوتاه کنی) از پیشانی و شقیقه ها و از پشت سر شروع کن که سنت چنین است و بگو:
بسم الله و علی ملة ابراهیم و سنة محمد و آل محمد حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین اللهم اعطنی بکل شعرة و ظفرة فی الدنیا نورا یوم القیامة. الهم ابدلنی مکانه شعرا لا یعصیک تجعله زینة فی الدنیا و نورا ساطعا یوم القیامة. (135)

دعا به هنگام غذا خوردن

موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: امام صادق علیه السلام وقتی غذائی را برایش می آوردند می گفت:
بسم الله و بالله و هذا من فضل الله و برکة رسول الله صلی الله علیه و آله و آل رسول الله علیهم السلام اللهم کما اشبعتنا فاشبع کل مومن و مومنة و بارک لنا فی طعامنا و شرابنا و اجسادنا و اموالنا. (136)

دعا به هنگام پوشیدن لباس نو

امام کاظم علیه السلام فرمود: برای هر یک از شما سزاوار است که چون لباس نو بپوشد، دست خود را بر آن کشد و بگوید:
الحمدلله الذی کسانی ما اواری به عورتی و اتجمل به بین الناس.(137)