فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای سریع الاجابة از امام کاظم علیه السلام

در روایتی منقول است که اسحاق بن جعفر برادر امام کاظم علیه السلام به امام عرض کرد: قربانت گردم آن دعایی را که خواندید، به من نیز یاد دهید. فرمود: باشد، ولی آن را به کسی که شایستگی ندارد، یاد مده و تنها به کسانی که از شیعیان ما هستند، تعلیم کن، آن گاه فرمود بنویس و من دعارا نوشتم:
یا سابق کل فوت یا سامعا لکل صوت قوی او خفی، یا محیی النفوس بعد الموت، لا تغشاک الظلمات الهندسیة و لا تشابه علیک اللغات المختلفة و لا یشغلک شی ء عن شی ء، یا من لا یشغله دعوة داع دعاه من السماء یا من له عند کل شی ء من خلقه سمع سامع، و بصر نافذ. یا من لا تغلطه کثرة المسائل، و لا یبرمه الحاح الملحین، یا حی حین لا حی فی دیمومة ملکه و بقائه، یا من سکن العلی و احتجب عن خلقه بنوره، یا من اشرقت لنوره دجی الظلم، اسالک باسمک الواحد الاحد الفرد الصمد الذی هو من جمیع ارکانک صل علی محمد و اهل بیته! (سپس حاجت خود را بخواه)(134)

دعا به هنگام تراشیدن موی سر

زید نرسی گوید: ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: هرگاه خواستی موی سرت را بگیری (کوتاه کنی) از پیشانی و شقیقه ها و از پشت سر شروع کن که سنت چنین است و بگو:
بسم الله و علی ملة ابراهیم و سنة محمد و آل محمد حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین اللهم اعطنی بکل شعرة و ظفرة فی الدنیا نورا یوم القیامة. الهم ابدلنی مکانه شعرا لا یعصیک تجعله زینة فی الدنیا و نورا ساطعا یوم القیامة. (135)

دعا به هنگام غذا خوردن

موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: امام صادق علیه السلام وقتی غذائی را برایش می آوردند می گفت:
بسم الله و بالله و هذا من فضل الله و برکة رسول الله صلی الله علیه و آله و آل رسول الله علیهم السلام اللهم کما اشبعتنا فاشبع کل مومن و مومنة و بارک لنا فی طعامنا و شرابنا و اجسادنا و اموالنا. (136)