فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا برای زدودن ترس و رفع غم و اندوه

حسین گوید: از حضرت ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام دعائی خواستم، در نامه ای به من نوشت و دستور داد که بگویم:
اللهم ادفع عنی بحولک و قوتک، اللهم انی اسالک فی یومی هذا و شهری هذا و عامی هذا برکاتک فیها و ما ینزل فیها من عقوبة او مکروه او بلاء فاصرفه عنی و عن ولدی بحولک و قوتک، انک علی کل شی ء قدیر. اللهم انی اعوذبک من زوال نعمتک و تحویل عافیتک و من فجاة نقمتک و من شر کتاب قد سبق اللهم انی اعوذبک من شر نفسی و من شر کل دابة انت اخذ بنا صیتها انک علی کل شی ء قدیر و ان الله قد احاط بکل شی ء علما و احصی کل شی ء عددا. (132)

دعایی مفید برای ادای قرض

موسی بن بکر از حضرت کاظم علیه السلام حدیث کند که: (برای پرداخت بدهکاری که داشتم این دعا را) برای من در کاغذ نوشت:
اللهم اردد الی جمیع خلقک مظالمهم التی قبلی، صغیرها و کبیرها فی یسر منک و عافیة و ما لم تبلغه قوتی و لم تسعه ذات یدی و لم یقو علیه بدنی و یقینی فاده عنی من جزیل ما عندک من فضلک ثم لا تخلف علی منه شیئا تقضیه من حسناتی، یا ارحم الراحمین اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و ان الدین کما شرع و ان الاسلام کما وصف و ان الکتاب کماانزل و ان القول کما حدث و ان الله هو الحق المبین ذکر الله محمدا و اهل بیته بخیر و حیا محمدا و اهل بیته بالسلام. (133)

دعای سریع الاجابة از امام کاظم علیه السلام

در روایتی منقول است که اسحاق بن جعفر برادر امام کاظم علیه السلام به امام عرض کرد: قربانت گردم آن دعایی را که خواندید، به من نیز یاد دهید. فرمود: باشد، ولی آن را به کسی که شایستگی ندارد، یاد مده و تنها به کسانی که از شیعیان ما هستند، تعلیم کن، آن گاه فرمود بنویس و من دعارا نوشتم:
یا سابق کل فوت یا سامعا لکل صوت قوی او خفی، یا محیی النفوس بعد الموت، لا تغشاک الظلمات الهندسیة و لا تشابه علیک اللغات المختلفة و لا یشغلک شی ء عن شی ء، یا من لا یشغله دعوة داع دعاه من السماء یا من له عند کل شی ء من خلقه سمع سامع، و بصر نافذ. یا من لا تغلطه کثرة المسائل، و لا یبرمه الحاح الملحین، یا حی حین لا حی فی دیمومة ملکه و بقائه، یا من سکن العلی و احتجب عن خلقه بنوره، یا من اشرقت لنوره دجی الظلم، اسالک باسمک الواحد الاحد الفرد الصمد الذی هو من جمیع ارکانک صل علی محمد و اهل بیته! (سپس حاجت خود را بخواه)(134)