فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا برای درماندگی در شغل و حرفه

ابراهیم بن صالح از مردی از جعفریها نقل می کند که گفت: در مدینه کسی بود که کنیه اش ابوالقمفام بود و پیشه ور بود. خدمت امام کاظم علیه السلام آمد و از حرفه اش شکایت و به آن حضرت خبر داد که به هر کار و حاجتی روی می آورد برآورده نمی شود. امام ابی الحسن علیه السلام به او فرمود: بعد از نماز صبح و در آخر دعایت ده مرتبه بگو:
سبحان الله العظیم و بحمده استغفر الله و اتوب الیه و اساله من فضله. (130)

دعا هنگام سختی و ناگواری

موسی بن جعفرر از آباء گرامی اش علیهم السلام روایت کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: یا علی! هرگاه سختی و ناگواری به تو روی آورد، بگو:
اللهم انی اسالک بحق محمد و آل محمد ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تنجینی من هذا الغم. (131)

دعا برای زدودن ترس و رفع غم و اندوه

حسین گوید: از حضرت ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام دعائی خواستم، در نامه ای به من نوشت و دستور داد که بگویم:
اللهم ادفع عنی بحولک و قوتک، اللهم انی اسالک فی یومی هذا و شهری هذا و عامی هذا برکاتک فیها و ما ینزل فیها من عقوبة او مکروه او بلاء فاصرفه عنی و عن ولدی بحولک و قوتک، انک علی کل شی ء قدیر. اللهم انی اعوذبک من زوال نعمتک و تحویل عافیتک و من فجاة نقمتک و من شر کتاب قد سبق اللهم انی اعوذبک من شر نفسی و من شر کل دابة انت اخذ بنا صیتها انک علی کل شی ء قدیر و ان الله قد احاط بکل شی ء علما و احصی کل شی ء عددا. (132)