فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا به هنگام تنهایی در سفر

جعفری از امام کاظم علیه السلام روایت کند که فرمود: هر که تنها برای مسافرت خارج می شود بگوید:
ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله اللهم آنس وحشتی و اعنی علی وحدتی و ادغیبتی. (125)

نشانه های شوم بودن برای مسافرت

در حدیث صحیح از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که هفت چیز است که اگر در برابر مسافر ظاهر شود برای او شوم است: 1 - کلاغی که فریاد کند از جانب راست او 2 - سگی که دم بجنباند. 3 - گرگی که بر دم خود نشسته باشد و بر روی او فریاد کند، پس سه مرتبه بلند شود و پست شود. 4 - آهوئی که از جانب راست او بیاید و به جانب چپ او برود. 5 - جغدی که فریاد کند. 6 - زن پیر سفید موئی که رو به روی او بیاید. 7 - ماده الاغی که گوشش بریده باشد. پس کسی که از دیدن آن ها ترسی به خاطرش بیاید بگوید:
اعتصمت بک یا رب من شر ما اجد فی نفسی فاعصمنی من ذالک. چون این را بگوید ضرری به او نرسد، انشاء الله (126)
امام رضا علیه السلام فرماید: پدرم (موسی بن جعفر علیه السلام) وقتی از منزلش خارج می شد این دعا را می خواند:
بسم الله الرحمن الرحیم خرجت بحول الله و قوته لا بحول منی و لا قوتی بل بحولک و قوتک یا رب متعرضا لرزقک فاتنی به فی عافیة. (127)

دعای هنگام سوار شدن بر وسیله

ابراهیم بن عبدالحمید گوید: امام کاظم علیه السلام فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: هر کس به هنگام سوار شدن بر وسیله خود این دعا را بخواند جان خود و مرکبش در امان باشد تا وقتی پیاده شود:
بسم الله و لا حول و لا قوة الا بالله الحمدلله الذی هدانا لهذا و سبحان الذی سخرلنا هذا و ما کنا له مقرنین. (128)