فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا برای اسهال خونی

عثمان بن عیسی گوید: مردی به امام کاظم علیه السلام شکایت کرد، گرفتار اسهال خونی شده ام که شفا نمی پذیرد، حضرت فرمود: بعد از نماز شب بگو:
اللهم ما کان من خیر فمنک لا خیر لی فیه، و ما عملت من سوء فقد حذرتنیه و لاعذر لی فیه، اللهم انی اعوذ بک ان اتکل علی ما لا خیر لی فیه اواقع فیما لا عذر لی فیه. (120)

دعای استخاره برای کارها

امام رضا علیه السلام فرمود: از پدرم موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که فرمود: از پدرم جعفر بن محمد علیه السلام شنیدم که می فرماید: کسی که با این دعا خدا را بخواند، در پایان کارش نمی بیند مگر آن چه را دوست دارد و دعا نیست:
اللهم ان خیرتک تنیل الرغائب و تجزل المواهب و تطیب المکاسب و تغنم المطالب و تهدی الی احمد العواقب و تقی من محذور النوائب. اللهم انی استخیرک فیما عقد علیه رایی و قادنی الیه هوای فاسالک یا رب ان تسهل لی من ذالک ما تعسرو ان تعجل من ذالک ما تیسر و ان تعطینی یا رب الظفر فیما استخیرک فیه و عونا بالانعام فیما دعوتک و ان تجعل یا رب بعده قربا و خوفه امنا و محذوره سلما فانک تعلم و لا اعلم و تقدر و لا اقدر و انت علام الغیوب. اللهم ان یکون هذا الامر خیرا لی فی عاجل الدنیا و آجل الاخرة فسهلة لی و یسره علی و ان لم یکن فاصرفه عنی و اقدر لی فیه الخیر انک علی کل شی ء قدیر یا ارحم الراحمین. (121)

دعائی بسیار مفید هنگام غروب آفتاب

عبدالله بن ابراهیم جعفری می گوید: از امام کاظم علیه السلام شنیدم که می فرماید: چون شام کنی و ببینی که خورشید در حال پنهان شدن و غروب کردن است، این دعا را بخوان:
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا الحمدلله الذی یصف و لا یوصف و یعلم و لا یعلم، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور.
اعوذ بوجه الله الکریم و باسم الله العظیم من شر ما ذرا و ما برا و من شر ما تحت الثری و من شر ما ظهر و باطن و من شر ما کان فی اللیل و النهار و من شر ابی مرة و ما ولد و من شر الرسیس و من شر ما وصفت و ما لم اصف، فالحمدلله رب العالمین. (122)