فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا برای تب گاه بگاه

ابوزکریا حضر می گوید: فرزندم تب ربع داشت حضرت کاظم علیه السلام این دعا را برایم نوشت و فرمود: آن را عمل کن، در آن نوشته بود بر بازوی راست بنویس: (باسم الله جبرئیل) و بر بازوی چپ (باسم الله میکائیل) و بر پای راست (باسم الله اسرافیل) و بر پای چپ باسم الله عزائیل، باسم الله لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا و بین دو کتف بنویس (باسم الله العزیز الجبار). (119)

دعا برای اسهال خونی

عثمان بن عیسی گوید: مردی به امام کاظم علیه السلام شکایت کرد، گرفتار اسهال خونی شده ام که شفا نمی پذیرد، حضرت فرمود: بعد از نماز شب بگو:
اللهم ما کان من خیر فمنک لا خیر لی فیه، و ما عملت من سوء فقد حذرتنیه و لاعذر لی فیه، اللهم انی اعوذ بک ان اتکل علی ما لا خیر لی فیه اواقع فیما لا عذر لی فیه. (120)

دعای استخاره برای کارها

امام رضا علیه السلام فرمود: از پدرم موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که فرمود: از پدرم جعفر بن محمد علیه السلام شنیدم که می فرماید: کسی که با این دعا خدا را بخواند، در پایان کارش نمی بیند مگر آن چه را دوست دارد و دعا نیست:
اللهم ان خیرتک تنیل الرغائب و تجزل المواهب و تطیب المکاسب و تغنم المطالب و تهدی الی احمد العواقب و تقی من محذور النوائب. اللهم انی استخیرک فیما عقد علیه رایی و قادنی الیه هوای فاسالک یا رب ان تسهل لی من ذالک ما تعسرو ان تعجل من ذالک ما تیسر و ان تعطینی یا رب الظفر فیما استخیرک فیه و عونا بالانعام فیما دعوتک و ان تجعل یا رب بعده قربا و خوفه امنا و محذوره سلما فانک تعلم و لا اعلم و تقدر و لا اقدر و انت علام الغیوب. اللهم ان یکون هذا الامر خیرا لی فی عاجل الدنیا و آجل الاخرة فسهلة لی و یسره علی و ان لم یکن فاصرفه عنی و اقدر لی فیه الخیر انک علی کل شی ء قدیر یا ارحم الراحمین. (121)