فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای حجاب موسی بن جعفر علیه السلام

از امام موسی بن جعفر علیه السلام منقول است که: این دعای حجاب مانع از دستیابی جمیع دشمنان است:
بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قرات القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یومنون بالاخره حجابا مستورا و جعلنا علی قلوبهم اکلنة ان یفقهوه و فی آذانهم و قرا، و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده و لو علی ادبارهم نفورا. اللهم انی اسالک بالاسم الذی به تحیی و تمیت، و ترزق، و تعطی، و تمنع، یا ذالجلال و الاکرام، اللهم من ارادنا بسوء من جمیع خلقک فاعم عنا عینه، و اصمم عنا سمعه، و اشغل عنا قلبه، و اغلل عنا یده، و اصرف عنا کیده و خذه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من تحته و من فوقه، یا ذالجلال و الاکرام. (117)

دعای درد پیچش معده

از امام کاظم علیه السلام روایت شده که فرمود: ظرفی آب بردار و این آیه را سه مرتبه بر آن بخوان:
(یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) (اولم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقنا هما و جعلنا من الماء کل شی ء حی افلا یومنون) و بعد آن را بنوش و دست روی شکمت بکش انشاء الله بهبودی می یابی. (118)

دعا برای تب گاه بگاه

ابوزکریا حضر می گوید: فرزندم تب ربع داشت حضرت کاظم علیه السلام این دعا را برایم نوشت و فرمود: آن را عمل کن، در آن نوشته بود بر بازوی راست بنویس: (باسم الله جبرئیل) و بر بازوی چپ (باسم الله میکائیل) و بر پای راست (باسم الله اسرافیل) و بر پای چپ باسم الله عزائیل، باسم الله لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا و بین دو کتف بنویس (باسم الله العزیز الجبار). (119)