فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای امام کاظم علیه السلام در زندان هارون

و ایضا دعای دیگر امام کاظم علیه السلام برای رهایی از زندان:
یا سامع کل صوت یا محیی النفوس من بعد الموت، مالی اله غیرک فادعوه و لا شریک لک فارجوه، صل علی محمد و آله، و خلصنی یا رب مما انا فیه و مما اخاف و احذر بمشیتک و ارادتک، بحق محمد و آل محمد کما تخلص الثمرة من بین ماء و طین بقدرتک و حلالک. و صل علی محمد و آل محمد و خلصنی یا رب مما انا فیه و مما اخاف و احذر بحولک و قوتک و بحق محمد و آله کما تخلص البیضة من جوف الطائر بعفوک، و صل علی محمد و آل محمد و خلصنی مما انا فیه، و مما اخاف و احذر بقوتک و بحق محمد و آل محمد کما تخلص الطائر من جوف البیضة بعزتک انک علی کل شی ء قدیر. (109)

دعا برای رفع گرفتاری و قرض

حسین بن خالد گوید: در بغداد سیصد هزار درهم بدهکار و چهارصد هزار درهم طلب کار بودم. طلبکاران مرا فرصت نمی دادند که طلبم را باز ستانم و به ایشان دهم وقت حج رسید، پنهانی از بغداد خارج شدم تا به خدمت موسی بن جعفر علیه السلام برسم ولی نتوانستم. شرح حال خود را برای آن حضرت در نامه ای نوشتم، امام علیه السلام در پشت نامه ام در جواب نوشتند: پس از هر نماز سه بار بگو:
اللهم انی اسالک یا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت ان ترحمنی بلا اله الا انت، اللهم انی اسالک یا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت ان ترضی عنی بلا اله الا انت، اللهم انی اسالک یا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت ان تغفرلی بلا اله الا انت.
حسین بن خالد گوید: بر این دعا مداومت کردم و چهار ماه نشد، که طلبم را وصول و بدهکاری هایم را ادا کردم و صد هزار درهم نیز یاد آوردم. (110)

دعای چشم زخم و دفع بلا و آفت برای حیوانات (تعویذ حیوانات از چشم و امثال آن)

سلیان بن جعفر از امام موسی بن جعفر علیه السلام از آباء گرامیش دعایی در عوذه حیوانات روایت کرده است و گوید این عوذه نزد آنان نگهداری می شد:
بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله و بالله، خرج عین السوء من بین لحمه و جلده و عظمه و عصبه و عروقه، فلقیها جبرئیل و میکائیل صلوات الله علیهما، فقالا: این تذهبین ایتها اللعینة. قالت: اذهب الی الجمل فاطرحه من قطاره، و الدابة من مقودها، و الحمار من آکامه، و الصبی من حجر امه و القی الرجل الشاب الممتلی ء من قدمیه. فقالا لها: اذهبی ایتها اللعینة الی البریة، فثم حیة لها عینان، عین من ماء، و عین من نار و کذلک یطبع الله علی عین السوء، و عبس عابس، و حجز یابس، و نفس نافس و نار قابس، رددت بعون الله عین السوء الی اهله و فی جنبیه و کشحیه و فی احب خلانه الیه، بعزیمة الله و قوله: (اولم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقنا و جعلنا من الماء کل شی ء حی افلا یومنون (111)) (و ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا و هو حسیر)(112) و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله الطاهرین.(113)