فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای برای رزق و روزی

از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دعائی برای روزی روایت کرده اند، و آن این است ؛
یا الله یا الله یا الله اسالک بحق من حقه علیک عظیم ان تصلی علی محمد و ان ترزقنی العمل بما علمتنی من معرفة حقک و ان تبسط علی ما حظرت من رزقک.(105)

دعا به هنگام دیدن هلال ماه مبارک رمضان

از ابوالحسن اول امام کاظم علیه السلام روایت شده که فرمود: آن گاه که هلال ماه رمضان را دیدی بگو:
اللهم قد حضر شهر رمضان، و قد افترضت علینا صیامه و انزلت فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. اللهم اعنا علی صیامه و تقبله منا، و سلمنا فیه و سلمنا منه و سلمه لنا فی یسر منک و عافیة، انک علی کل شی ء قدیر، یا رحمن یا رحیم. (106)

دعای رفع گرفتاری و بلا و حفظ از شر ظالم

رضی الدین علی بن موسی بن طاوس از کتاب کنوز النجاح طبرسی، دعائی از مولا موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده و آن دعای رفع بلا است، و خود آن حضرت برای آن که از شر هارون در امان ماند آن دعا را خواندند و دعا این است:
اللهم بک اساور و بک اجادل و بک اصول و بک اموت و بک احیی اسلمت نفسی الیک و فوضت امری الیک و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم انک خلقتنی و رزقتنی و سررتنی من بین العباد بلطفک و خولتنی اذا هربت رددتنی و اذا عثرت اقلتنی و اذا مرضت شفیتنی و اذا دعوتک اجبتنی سیدی ارض عنی فقد ارضیتنی. (107)