فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب گفتن رضیت بالله و...

امام موسای کاظم علیه السلام روایت کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که این دعا را بخواند بعهده خداوند است که روز قیامت او را راضی کند: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و آله رسولا و باهل بیته اولیاء. (103)

دعای وقت خوابیدن

امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: کسی که دوست دارد شب بیدار شود، پس در هنگام خوابیدن بگوید:
اللهم لا تنسنی ذکرک و لا تومنی مکرک و لا تجعلنی من الغافلین و انبهنی لا حب الساعات الیک ادعوک فیها فتستجیب لی و اسالک فتعطینی و استفرک فتغفرلی انه لا یغفر الذنوب الا انت یا ارحم الراحمین. (104)

دعای برای رزق و روزی

از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دعائی برای روزی روایت کرده اند، و آن این است ؛
یا الله یا الله یا الله اسالک بحق من حقه علیک عظیم ان تصلی علی محمد و ان ترزقنی العمل بما علمتنی من معرفة حقک و ان تبسط علی ما حظرت من رزقک.(105)