فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا برای نجات از ستم ستمگران

جعفر بن سلیمان گوید: کسی به امام ابی الحسن موسی کاظم علیه السلام گفت، بعضی از پسرعموها و بستگانم بر من ستم می کنند، امام فرمود: این ذکر را صد مرتبه بعد از طلوع آفتاب بگو:
ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله اشهد و اعلم ان الله علی کل شی ء قدیر پس این کار را کرد و از ستم آن ها نجات یافت. (101)

دعا برای امان از شر هر درنده و گزنده و شر شیطان لعین و دزد

عبدالله بن ابراهیم جعفر می گوید: از امام کاظم علیه السلام شنیدم که می فرماید: چون شام کنی و ببینی که خورشید در حال پنهان شدن است، این دعا را بخوان، این دعا امان از شر هر درنده و از شر شیطان لعین و فرزندان او و از هر حیوانی که دندان گیرد و یا بگزد؛ و گوینده این کلمات آن گاه که آن را خواند از دزد و دیو نترسد.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا الحمد لله الذی یصف و لا یوصف و یعلم و لا یعلم، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، اعوذ بوجه الله الکریم و باسم الله العظیم من شر ما ذرا و ما برا و من شر ما تحت الثری و من شر ما ظهر و ما بطن و من شر ما کان فی اللیل و النهار و من شرابی مرة و ما ولد و من شر الرسیس و من شر ما وصفت و ما لم اصف، فالحمد لله رب العالمین.(102)

ثواب گفتن رضیت بالله و...

امام موسای کاظم علیه السلام روایت کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که این دعا را بخواند بعهده خداوند است که روز قیامت او را راضی کند: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و آله رسولا و باهل بیته اولیاء. (103)