فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

در آداب و مقدمات دعا کردن آن حضرت

علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام روایت کند که فرمود: تبتل، بریدگی و انقطاع به درگاه خداوند، این است که هنگام دعا کردن، دو کف دستهایت را به آسمان بلند کنی، و ابتهال و زاری کردن این است که دو دست را بلند کنی و پیش بیاوری، و رغبت و شوق این است که کف دو دستت را به آسمان بلند کنی و رو به روی صورتت قرار دهی، و رهبت و ترس این است که دستهایت را با هم تا صورت بلند کنی، و تضرع و فروتنی کردن این است که دو انگشتت را حرکت دهی، و با آن دو اشاره کنی.(99)

دعائی برای عاقبت بخیری و با حال توبه از دنیا رفتن

امام موسی کاظم علیه السلام روایت کند که امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس به هنگام شنیدن اذان صبح و اذان مغرب، این دعا را بخواند و سپس در آن روز یا شب بمیرد، در حالت توبه از دنیا رفته است:
اللهم انی اسئلک باقبال لیلک و ادبار نهارک و حضور صلواتک و اصوات دعاتک و تسبیح ملائکتک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تتوب علی انک انت التواب الرحیم. (100)

دعا برای نجات از ستم ستمگران

جعفر بن سلیمان گوید: کسی به امام ابی الحسن موسی کاظم علیه السلام گفت، بعضی از پسرعموها و بستگانم بر من ستم می کنند، امام فرمود: این ذکر را صد مرتبه بعد از طلوع آفتاب بگو:
ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله اشهد و اعلم ان الله علی کل شی ء قدیر پس این کار را کرد و از ستم آن ها نجات یافت. (101)