فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت برای دفع شدائد

روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله این دعا را به حضرت علی و حضرت فاطمه علیهماالسلام یاد داد و فرمود: هرگاه مصیبتی بر شما وارد شد، یا از ستم پادشاهی ترسیدید، یا چیزی گم شد، نیکو وضو گرفته و دو رکعت نماز بخوانید و دستها را بلند کرده و بگوئید:
یا عالم الغیب و السرائر، یا مطاع یا علیم، یا الله یا الله یا الله، یا هازم الاحزاب لمحمد صلی الله علیه و آله، یا کائد فرعون لموسی، یا منجی عیسی من الظلمة، یا مخلص قوم نوح من الغرق یا راحم عبده یعقوب، یا کاشف ضر ایوب، یا منجی ذی النون من الظلمات، یا فاعل کل خیر، یا خالق الخیر، یا اهل الخیرات، انت الله رغبت الیک فیما قد علمت و انت علام الغیوب اسالک ان تصلی علی محمد و آل محمد. (90)
آن گاه حاجتت را می طلبی، که به یاری خدا اجابت می شود.

دعا و نماز آن حضرت برای قضاء حوائج

روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت علی و حضرت فاطمه علیهاالسلام این نماز را آموخت و فرمود: دو رکعت نماز خوانده، در هر رکعت یکبار سوره حمد و آیة الکرسی سه بار و سوره توحید سه بار، و آخر سوره حشر از (لو انزلنا هذا القران علی جبل) تا آخر سوره را می خوانی، آن گاه نشسته و تشهد خوانده و بر خداوند ثنا می گوید و بر پیامبر درود می فرستد و زنان و مردان با ایمان را دعا می کند، آن گاه می گوید:
اللهم انی اسالک بحق کل اسم هو لک، یحق علیک فیه اجابة الدعاء اذا دعیت به، و اسالک بحق کل ذی حق علیک و اسالک بحقک علی جمیع ما هو دونک ان تفعل بی کذا و کذا. (91)

دعای آن حضرت برای رهائی مهالک و زندان

روایت شده که مردی در شهر شام مدتی طولانی زندانی بود، در خواب حضرت زهرا علیهاالسلام را دید که نزد او آمده و فرمود: این دعا را بخوان، آن مرد دعا را آموخته و خواند و رها شد و به منزلش برگشت، آن دعا این است:
اللهم بحق العرش و من علاه، و بحق الوحی و من اوحاه، و بحق النبی و من نباه و بحق البیت و من بناه. یا سامع کل صوت، یا جامع کل فوت، یا باری ء النفوس بعد الموت، صل علی محمد و اهل بیته، واتنا و جمیع المومنین و المومنات، فی مشارق الارض و مغاربها،فرجا من عندک عاجلا. بشهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا عبدک و رسولک، صلی الله علیه و علی ذریته الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما. (92)