فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت برای قضاء دین و آسان شدن کارها

اللهم ربنا و ربنا و رب کل شیی ء، منزل التوراة، والانجیل و الفرقان، فالق الحب و النوی، اعوذ بک من شر کل دابة، انت اخذ بنا صیتها، انت الاول فلیس قبلک شیی، و انت الاخر فلیس بعدک شیی، و انت الظاهر فلیس فوقک شیی، و انت الباطن فلیس دونک شیی صل علی محمد و علی اهل بیته علیه و علیهم السلام، و اقض عنی الدین، و اغننی من الفقر، و یسرلی کل الامر، یا ارحم الراحمین. (88)

دعای آن حضرت برای کارهای مهم

بحق یس و القران الحکیم، و بحق طه و القران العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر،یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صل علی محمد و ال محمد و افعل بی. (89)

دعای آن حضرت برای دفع شدائد

روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله این دعا را به حضرت علی و حضرت فاطمه علیهماالسلام یاد داد و فرمود: هرگاه مصیبتی بر شما وارد شد، یا از ستم پادشاهی ترسیدید، یا چیزی گم شد، نیکو وضو گرفته و دو رکعت نماز بخوانید و دستها را بلند کرده و بگوئید:
یا عالم الغیب و السرائر، یا مطاع یا علیم، یا الله یا الله یا الله، یا هازم الاحزاب لمحمد صلی الله علیه و آله، یا کائد فرعون لموسی، یا منجی عیسی من الظلمة، یا مخلص قوم نوح من الغرق یا راحم عبده یعقوب، یا کاشف ضر ایوب، یا منجی ذی النون من الظلمات، یا فاعل کل خیر، یا خالق الخیر، یا اهل الخیرات، انت الله رغبت الیک فیما قد علمت و انت علام الغیوب اسالک ان تصلی علی محمد و آل محمد. (90)
آن گاه حاجتت را می طلبی، که به یاری خدا اجابت می شود.