فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت در زیارت اهل قبور با ثواب بسیار

از امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمود: هر کس بر گورها آید و بگوید:
اللهم رب هذه الارواح الفانیة، و الاجساد البالیة، و العظام النخره التی خرجت من الدنیا و هی بک مومنة ادخل علیهم روحا منک و سلاما منی.
خدا به شمار همه خلایق از آدم تا قیام قیامت حسنات برای او می نویسد: (80)

تسبیح امام علیه السلام در روز پنجم هر ماه

سبحان الرفیع الاعلی، سبحان العظیم الاعظم، سبحان من هو هکذا و لا یکون هکذا غیره، و لا یقدر احد قدرته، سبحان من اوله علم لا یوصف، و اخره علم لا یبید، سبحان من علا فوق البریات بالالهیة، فلا عین تدرکه، و لا عقل یمثله، و لا و هم یصوره، و لا لسان یصفه بغایة ماله الوصف، سبحان من علا فی الهواء، سبحان من قضی الموت علی العباد سبحان الملک المقتدر، سبحان الملک القدوس، سبحان الباقی الدائم. (81)

نیایش امام علیه السلام برای حیات ابدی

اللهم ارزقنی الرغبة فی الاخرة، حتی اعرف صدق ذالک فی قلبی بالزهادة منی فی دنیای، اللهم ارزقنی بصرا فی امر الاخرة، حتی اطلب الحسنات شوقا، و افر من السیئات خوفا یا رب. (82)