فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

نیایشی از امام حسین علیه السلام در طلب توفیق

اللهم انی اسالک توفیق اهل الهدی، و اعمال اهل التقوی، و مناصحة اهل التوبة، و عزم اهل الصبر، و حذر اهل الخشیة، و طلب اهل العلم، و زینة اهل الورع، و خوف اهل الجزع، حتی اخافک. اللهم، مخافة یحجزنی عن معاصیک، و حتی اعمل بطاعتک عملا استحق به کرامتک، و حتی انا صحک فی التوبة خوفا لک و حتی اخلص لک فی النصیحة حبالک، و حتی اتوکل علیک فی الامور حسن ظن بک، سبحان خالق النور، سبحان الله العظیم و بحمده. (79)

دعای آن حضرت در زیارت اهل قبور با ثواب بسیار

از امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمود: هر کس بر گورها آید و بگوید:
اللهم رب هذه الارواح الفانیة، و الاجساد البالیة، و العظام النخره التی خرجت من الدنیا و هی بک مومنة ادخل علیهم روحا منک و سلاما منی.
خدا به شمار همه خلایق از آدم تا قیام قیامت حسنات برای او می نویسد: (80)

تسبیح امام علیه السلام در روز پنجم هر ماه

سبحان الرفیع الاعلی، سبحان العظیم الاعظم، سبحان من هو هکذا و لا یکون هکذا غیره، و لا یقدر احد قدرته، سبحان من اوله علم لا یوصف، و اخره علم لا یبید، سبحان من علا فوق البریات بالالهیة، فلا عین تدرکه، و لا عقل یمثله، و لا و هم یصوره، و لا لسان یصفه بغایة ماله الوصف، سبحان من علا فی الهواء، سبحان من قضی الموت علی العباد سبحان الملک المقتدر، سبحان الملک القدوس، سبحان الباقی الدائم. (81)