فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

نیایش امام حسین علیه السلام در صبح و شام

بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله و بالله، و من الله و الی الله، و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله، و توکلت علی الله، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم انی اسلمت نفسی الیک، و وجهت وجهی الیک، و فوضت امری الیک، ایاک اسال العافیة من کل سوء فی الدنیا و الاخرة. اللهم انک تکفینی من کل احد و لا یکفینی احد منک، فاکفنی من کل احد ما اخاف و احذر و اجعل لی من امری فرجا و مخرجا، انک تعلم و لا اعلم، و تقدر و لا اقدر، و انت علی کل شی ء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. (78)

نیایشی از امام حسین علیه السلام در طلب توفیق

اللهم انی اسالک توفیق اهل الهدی، و اعمال اهل التقوی، و مناصحة اهل التوبة، و عزم اهل الصبر، و حذر اهل الخشیة، و طلب اهل العلم، و زینة اهل الورع، و خوف اهل الجزع، حتی اخافک. اللهم، مخافة یحجزنی عن معاصیک، و حتی اعمل بطاعتک عملا استحق به کرامتک، و حتی انا صحک فی التوبة خوفا لک و حتی اخلص لک فی النصیحة حبالک، و حتی اتوکل علیک فی الامور حسن ظن بک، سبحان خالق النور، سبحان الله العظیم و بحمده. (79)

دعای آن حضرت در زیارت اهل قبور با ثواب بسیار

از امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمود: هر کس بر گورها آید و بگوید:
اللهم رب هذه الارواح الفانیة، و الاجساد البالیة، و العظام النخره التی خرجت من الدنیا و هی بک مومنة ادخل علیهم روحا منک و سلاما منی.
خدا به شمار همه خلایق از آدم تا قیام قیامت حسنات برای او می نویسد: (80)