فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

درخواست ادب نکردن با بلاء

یکی ازدعاهای امام حسین علیه السلام این بوده که: بارالها! با احسان خود مرا با غفلت از عواقب سوء گناهان آرام آرام به شقاوت میفکن و با (حوادث ناگوار و) گرفتاریها مراتادیب مفرماء.
اللهم لا تستدرجنی بالاحسان، و لا تودبنی بالبلاء. (76)

دعای آن حضرت درطلب باران

اللهم اسقنا سقیا واسعة وادعة، عامة، نافعة، غیر ضارة، تعم بها حاضرنا و بادینا، و تزید بها فی رزقنا و شکرنا، اللهم اجعله رزق ایمان، و عطاء ایمان، ان عطاءک لم یکن محظورا، اللهم انزل علینا فی ارضنا سکنها، و انبت فیها زیتها و مرعاها. (77)

نیایش امام حسین علیه السلام در صبح و شام

بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله و بالله، و من الله و الی الله، و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله، و توکلت علی الله، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم انی اسلمت نفسی الیک، و وجهت وجهی الیک، و فوضت امری الیک، ایاک اسال العافیة من کل سوء فی الدنیا و الاخرة. اللهم انک تکفینی من کل احد و لا یکفینی احد منک، فاکفنی من کل احد ما اخاف و احذر و اجعل لی من امری فرجا و مخرجا، انک تعلم و لا اعلم، و تقدر و لا اقدر، و انت علی کل شی ء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. (78)