فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا برای درد پا

از امام سجاد علیه السلام روایت است که فرمود: شخصی از درد پا نزد امام حسین علیه السلام شکایت کرد. حضرت فرمود: هرگاه دردش را احساس کردی دستت را بر آن قرار ده و بخوان: (74)
ما قدروا الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامة و السموات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون.(75)

درخواست ادب نکردن با بلاء

یکی ازدعاهای امام حسین علیه السلام این بوده که: بارالها! با احسان خود مرا با غفلت از عواقب سوء گناهان آرام آرام به شقاوت میفکن و با (حوادث ناگوار و) گرفتاریها مراتادیب مفرماء.
اللهم لا تستدرجنی بالاحسان، و لا تودبنی بالبلاء. (76)

دعای آن حضرت درطلب باران

اللهم اسقنا سقیا واسعة وادعة، عامة، نافعة، غیر ضارة، تعم بها حاضرنا و بادینا، و تزید بها فی رزقنا و شکرنا، اللهم اجعله رزق ایمان، و عطاء ایمان، ان عطاءک لم یکن محظورا، اللهم انزل علینا فی ارضنا سکنها، و انبت فیها زیتها و مرعاها. (77)