فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ادعیه امام حسین علیه السلام

دعای امام حسین علیه السلام در برطرف شدن غمها و اندوهها

اللهم انی اسالک بکلماتک و معاقد عرشک و سکان سماواتک و ارضک و انبیائک و رسلک، ان تستجیب لی فقد رهقنی من امری عسرا، فاسالک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل لی من عسری یسرا. (72)

دعای امام حسین علیه السلام برای کفایت از خطر جن و انس

از حضرت امام حسین علیه السلام روایت شده که فرموده اند: این کلمات را هرگاه بگویم از جن و انس واهمه ای ندارم:
بسم الله و بالله و الی الله، و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله، اللهم اکفنی بقوتک و حولک و قدرتک، من شر کل مغتال و کید الفجار، فانی احب الابرار و اوالی الاخیار، و صلی الله علی محمد النبی و اله و سلم. (73)