فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا برای محتاج نشدن به منت گذار

دعای امیرالمومنین علیه السلام برای بی نیازی از بدان
اللهم لا تجعل بی حاجة الی احد من شرار خلقک و ما جعلت بی من حاجة فاجعلها الی احسنهم وجها و اسخاهم بها نفسا و اطلقهم بها لسانا و اقلهم علی بها منا. (70)

دعای سریع الاجابة از حضرت علی علیه السلام

معاویة بن عمار گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای معاویة آیا نمی دانی که مردی خدمت امیرالمومنین علیه السلام آمد و از این که اجابت دعایش دیر شده بود به آن حضرت شکایت کرد، آن حضرت به او فرمود: چرا دعای سریع الاجابة را (یعنی دعائی که زود به اجابت رسد) نخواندی؟ آن مرد عرضکرد: آن دعا کدام است؟ فرمود:
اللهم انی اسالک باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم المحزون المکنون النور الحق البرهان المبین الذی هو نور مع نور و نور من نور و نور فی نور و نور علی نور و نور فوق کل نور و نور یضی ء به کل ظلمة و یکسر به کل شدة و کل شیطان مرید و کل جبار عنید لا تقربه ارض و لا تقوم به سماء و یامن به کل خائف و یبطل به سحر کل ساحر و بغی ء کل باغ و حسد کل حاسد و یتصدع لعظمته البر و البحر و یستقل به الفلک حین یتکلم به الملک فلا یکون للموج علیه سبیل و هو اسمک الاعظم الاعظم الاجل الاجل النور الاکبر الذی سمیت به نفسک و استویت به علی عرشک و اتوجه الیک بمحمد و اهل بیته اسئلک بک و بهم ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی کذا و کذا(71) حاجت را یاد کن.

ادعیه امام حسین علیه السلام