فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای حضرت خضر علیه السلام برای آمرزش گناهان

محمد حنیفه علیه الرحمه گوید، در بین این که امیرالمومنین علیه السلام طواف می کرد دید مردی به پرده کعبه چنگ زده و می گوید:
یا من لا یشغله سمع عن سمع یا من لا یغلطه السائلون یا من لا یبرمه الحاح الملحین اذقنی برد عفوک و مغفرتک و حلاوة رحمتک.
حضرت فرمود: این دعای تو است آن مرد گفت واقعا آن را شنیدی، گفت: آری، گفت آن را در پی هر نمازت بخوان، والله کسی از مومنین در پی نمازش نمی خواند، مگر این که خداوند گناهانش را می آمرزد و اگرچه بعدد ستارگان آسمان و قطره های آن و ریگهای زمین و ذره های آن باشد.
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: همانا علم آن نزد من است، و خداوند فراخی دهنده کریمست. آن مرد خضر بود گفت:
صدقت والله یا امیرالمومنین و فوق کل ذی علم علیم.

دعا برای محتاج نشدن به منت گذار

دعای امیرالمومنین علیه السلام برای بی نیازی از بدان
اللهم لا تجعل بی حاجة الی احد من شرار خلقک و ما جعلت بی من حاجة فاجعلها الی احسنهم وجها و اسخاهم بها نفسا و اطلقهم بها لسانا و اقلهم علی بها منا. (70)

دعای سریع الاجابة از حضرت علی علیه السلام

معاویة بن عمار گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای معاویة آیا نمی دانی که مردی خدمت امیرالمومنین علیه السلام آمد و از این که اجابت دعایش دیر شده بود به آن حضرت شکایت کرد، آن حضرت به او فرمود: چرا دعای سریع الاجابة را (یعنی دعائی که زود به اجابت رسد) نخواندی؟ آن مرد عرضکرد: آن دعا کدام است؟ فرمود:
اللهم انی اسالک باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم المحزون المکنون النور الحق البرهان المبین الذی هو نور مع نور و نور من نور و نور فی نور و نور علی نور و نور فوق کل نور و نور یضی ء به کل ظلمة و یکسر به کل شدة و کل شیطان مرید و کل جبار عنید لا تقربه ارض و لا تقوم به سماء و یامن به کل خائف و یبطل به سحر کل ساحر و بغی ء کل باغ و حسد کل حاسد و یتصدع لعظمته البر و البحر و یستقل به الفلک حین یتکلم به الملک فلا یکون للموج علیه سبیل و هو اسمک الاعظم الاعظم الاجل الاجل النور الاکبر الذی سمیت به نفسک و استویت به علی عرشک و اتوجه الیک بمحمد و اهل بیته اسئلک بک و بهم ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی کذا و کذا(71) حاجت را یاد کن.