فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای حضرت یعقوب علیه السلام ، دعای رفع غم

این دعا برای رفع غم و تعجیل فرج و آمدن غایب اثر عظیم دارد. حضرت یعقوب بعد از خواندن این دعا بوی پیراهن یوسف را شنید. امام پنجم علیه السلام فرمود: هنوز سفیدی صبح نزده بود که پیراهن را آوردند و بر او افکندند، و خداوند بر او چشم و فرزندش را رد کرد.
یا حسن الصحبة یا کریم المعرفة یا خبر اله ائتنی بروح منک و فرج من عندک یا من لا یعلم کیف هو الا هو یا من سد الهواء بالسماء و کبس الارض علی الماء و اختار لنفسه احسن الاسماء ائتنی بروح منک و فرج من عندک. (69)

دعای حضرت خضر علیه السلام برای آمرزش گناهان

محمد حنیفه علیه الرحمه گوید، در بین این که امیرالمومنین علیه السلام طواف می کرد دید مردی به پرده کعبه چنگ زده و می گوید:
یا من لا یشغله سمع عن سمع یا من لا یغلطه السائلون یا من لا یبرمه الحاح الملحین اذقنی برد عفوک و مغفرتک و حلاوة رحمتک.
حضرت فرمود: این دعای تو است آن مرد گفت واقعا آن را شنیدی، گفت: آری، گفت آن را در پی هر نمازت بخوان، والله کسی از مومنین در پی نمازش نمی خواند، مگر این که خداوند گناهانش را می آمرزد و اگرچه بعدد ستارگان آسمان و قطره های آن و ریگهای زمین و ذره های آن باشد.
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: همانا علم آن نزد من است، و خداوند فراخی دهنده کریمست. آن مرد خضر بود گفت:
صدقت والله یا امیرالمومنین و فوق کل ذی علم علیم.

دعا برای محتاج نشدن به منت گذار

دعای امیرالمومنین علیه السلام برای بی نیازی از بدان
اللهم لا تجعل بی حاجة الی احد من شرار خلقک و ما جعلت بی من حاجة فاجعلها الی احسنهم وجها و اسخاهم بها نفسا و اطلقهم بها لسانا و اقلهم علی بها منا. (70)