فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

شفا و درمان به دعا، دعای حضرت ابراهیم علیه السلام ، دعای خیلی موثر جهت نجات

مروی است در محلی که نمرود ابراهیم خلیل علیه السلام را در آتش افکند، حضرت ابراهیم این دعا را خواند و آتش فرو نشسته و نجات یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسئلک یا الله یا الله یا الله یا الله انت المرهوب یرهب منک جمیع خلقک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله انت الرفیع فی عرشک من فوق سبع سمواتک و انت المظل علی کلشی ء لا یظل شی ء علیک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله انت اعظم من کلشی ء فلا یصل احد عظمتک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا نور النور قد استضاء بنورک اهل سمواتک و ارضک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله لا اله الا انت تعالیت ان یکون لک شریک و تکبرت ان یکون لک ضد یا نور النور یا نور کل نور حامد لنورک یا ملیک کل ملیک، تبقی و یفنی غیرک یا نور النور یا من ملا ارکان السموات و الارض بعظمته یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا هو یا هو یا من لیس لهو یا من لا هو الا هو اغثنی الساعة الساعة یا من امره کلمح البصر او هو اقرب باهیا شراهیا اذونی اصباوث آل شدای یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رباه یا رباه یا رباه یا رباه یا رباه یا غایه منتهاه و رغبتاه. (68)

دعای حضرت یعقوب علیه السلام ، دعای رفع غم

این دعا برای رفع غم و تعجیل فرج و آمدن غایب اثر عظیم دارد. حضرت یعقوب بعد از خواندن این دعا بوی پیراهن یوسف را شنید. امام پنجم علیه السلام فرمود: هنوز سفیدی صبح نزده بود که پیراهن را آوردند و بر او افکندند، و خداوند بر او چشم و فرزندش را رد کرد.
یا حسن الصحبة یا کریم المعرفة یا خبر اله ائتنی بروح منک و فرج من عندک یا من لا یعلم کیف هو الا هو یا من سد الهواء بالسماء و کبس الارض علی الماء و اختار لنفسه احسن الاسماء ائتنی بروح منک و فرج من عندک. (69)

دعای حضرت خضر علیه السلام برای آمرزش گناهان

محمد حنیفه علیه الرحمه گوید، در بین این که امیرالمومنین علیه السلام طواف می کرد دید مردی به پرده کعبه چنگ زده و می گوید:
یا من لا یشغله سمع عن سمع یا من لا یغلطه السائلون یا من لا یبرمه الحاح الملحین اذقنی برد عفوک و مغفرتک و حلاوة رحمتک.
حضرت فرمود: این دعای تو است آن مرد گفت واقعا آن را شنیدی، گفت: آری، گفت آن را در پی هر نمازت بخوان، والله کسی از مومنین در پی نمازش نمی خواند، مگر این که خداوند گناهانش را می آمرزد و اگرچه بعدد ستارگان آسمان و قطره های آن و ریگهای زمین و ذره های آن باشد.
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: همانا علم آن نزد من است، و خداوند فراخی دهنده کریمست. آن مرد خضر بود گفت:
صدقت والله یا امیرالمومنین و فوق کل ذی علم علیم.