فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب گفتن الحمدلله علی...

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس روز هفت بار بگوید: الحمد لله علی کل نعمة کانت او هی کائنة شکر گذشته ها و آینده ها را بجاآورده است. (36)

ثواب گفتن سبحان الله و...

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که بگوید: سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده خداوند سه هزار حسنه برای او نوشته و سه هزار درجه او را بالا می برد، و از این ذکر پرنده ای می آفریند که خدا او را تسبیح می کند و پاداش این تسبیح برای او خواهد بود.(37)

ثواب چهار بار الحمد لله رب العالمین در صبح و شب

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که درصبح چهار بار بگوید: الحمد لله رب العالمین بی تردید شکر آن روز را به جا آورده است و کسیکه در شب آن را بگوید شکر آن شب را به جا آورده است. (38)