فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب کسی که بگوید: ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله

حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه مردی دعا کند و پس از دعا بگوید: ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله خدای عز و جل فرماید:
بنده مومن دل به من نهاد و تسلیم امر من گردید و حاجتش را برآورید. (35)

ثواب گفتن الحمدلله علی...

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس روز هفت بار بگوید: الحمد لله علی کل نعمة کانت او هی کائنة شکر گذشته ها و آینده ها را بجاآورده است. (36)

ثواب گفتن سبحان الله و...

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که بگوید: سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده خداوند سه هزار حسنه برای او نوشته و سه هزار درجه او را بالا می برد، و از این ذکر پرنده ای می آفریند که خدا او را تسبیح می کند و پاداش این تسبیح برای او خواهد بود.(37)