فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب صد بار تکبیر، تسبیح، تحمید و تهلیل

امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت نموده است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس صد بار تکبیر (الله اکبر)بگوید، از آزاد کردن صد بنده بالاتر است، و کسی که صد بار تسبیح (سبحان الله) بگوید، بالاتر از بردن صد شتر به حج است، و کسی که صد بار تحمید (الحمدلله) بگوید، بالاتر از بردن صد اسب با زین، دهنه و رکاب آن در راه خداست، و کسی که صد بار لا اله الا الله بگوید، عمل او بدتر از عمل سایر مردم است مگر کسی که بیش از این بگوید. (34)

ثواب کسی که بگوید: ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله

حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه مردی دعا کند و پس از دعا بگوید: ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله خدای عز و جل فرماید:
بنده مومن دل به من نهاد و تسلیم امر من گردید و حاجتش را برآورید. (35)

ثواب گفتن الحمدلله علی...

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس روز هفت بار بگوید: الحمد لله علی کل نعمة کانت او هی کائنة شکر گذشته ها و آینده ها را بجاآورده است. (36)