فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب کسی که یا الله یا الله بگوید

حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هر که ده بار بگوید یا الله یا الله یا ده بار بگوید یا رب یا رب باو گفته می شود: بله حاجتت چیست؟(32)

ثواب زیاد گفتن تسبیحات اربعه

امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: زیاد بگوئید: سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر زیرا این ذکرها باقیات و صالحات می باشند. (33)

ثواب صد بار تکبیر، تسبیح، تحمید و تهلیل

امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت نموده است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس صد بار تکبیر (الله اکبر)بگوید، از آزاد کردن صد بنده بالاتر است، و کسی که صد بار تسبیح (سبحان الله) بگوید، بالاتر از بردن صد شتر به حج است، و کسی که صد بار تحمید (الحمدلله) بگوید، بالاتر از بردن صد اسب با زین، دهنه و رکاب آن در راه خداست، و کسی که صد بار لا اله الا الله بگوید، عمل او بدتر از عمل سایر مردم است مگر کسی که بیش از این بگوید. (34)