فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب کسی که بگوید: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک...

حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند: هر که بگوید: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله خداوند برای او هزار هزار حسنه بنویسد. (29)

ثواب کسی که بگوید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الها واحدا...

حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هر که هر روز ده بار بگوید:
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الها واحدا احدا صمدا، لم یتخذ صاحبة و لا ولدا خداوند برای او چهل و پنج هزار حسنه بنویسد، و چهل و پنج هزار سیئه از او محو کند و چهل و پنج هزار درجه برای او بالا برد و این ذکر که ده بار گفته شود در آن روز برای او پناه گاهی محکم در برابر سلطان و شیطان باشد، و هیچ گناه کبیره ای پیرامون او را فرا نگیرد. (30)
و ایضا در روایت دیگر وارد شده است که: هر که هر روز این دعا را بخواند، چنان باشد که در آن روز دوازده مرتبه ختم قرآن کرده باشد، و حق تعالی در بهشت خانه ای برای او بنا فرماید. (31)

ثواب کسی که یا الله یا الله بگوید

حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هر که ده بار بگوید یا الله یا الله یا ده بار بگوید یا رب یا رب باو گفته می شود: بله حاجتت چیست؟(32)