فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب گفتن لا اله الا الله وحده وحده وحده

امام باقر علیه السلام فرمودند: جبرئیل نزد رسول خدا آمد و گفت: اگر شخصی از امت تو لا اله الا الله وحده وحده وحده بگوید، خوشبخت خواهد شد. (27)

ثواب صد بار گفتن لا اله الا الله الملک الحی المبین

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که صد بار لا اله الا الله الملک الحق المبین بگوید، خدای عزیز، غالب او را از فقر پناه داده و وحشت قبرش را از بین ببرد و بی نیازی را به دست آورده و دربهشت را کوبیده است. (28)

ثواب کسی که بگوید: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک...

حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند: هر که بگوید: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله خداوند برای او هزار هزار حسنه بنویسد. (29)