فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب کسی که لا اله الا الله بگوید

ابوحمزه گوید: شنیدم حضرت باقر علیه السلام می فرمود: هیچ چیز ثوابش بزرگتر از این نیست که انسان گواهی دهد به یگانگی خداوند( لا اله الا الله بگوید) همانا با خداوند عز و جل هیچ چیز برابری نکند، و احدی با او در کارها شرکت نجوید. (26)

ثواب گفتن لا اله الا الله وحده وحده وحده

امام باقر علیه السلام فرمودند: جبرئیل نزد رسول خدا آمد و گفت: اگر شخصی از امت تو لا اله الا الله وحده وحده وحده بگوید، خوشبخت خواهد شد. (27)

ثواب صد بار گفتن لا اله الا الله الملک الحی المبین

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که صد بار لا اله الا الله الملک الحق المبین بگوید، خدای عزیز، غالب او را از فقر پناه داده و وحشت قبرش را از بین ببرد و بی نیازی را به دست آورده و دربهشت را کوبیده است. (28)