فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب گفتن بعضی از اذکار

ثواب کسی که لا اله الا الله بگوید

ابوحمزه گوید: شنیدم حضرت باقر علیه السلام می فرمود: هیچ چیز ثوابش بزرگتر از این نیست که انسان گواهی دهد به یگانگی خداوند( لا اله الا الله بگوید) همانا با خداوند عز و جل هیچ چیز برابری نکند، و احدی با او در کارها شرکت نجوید. (26)

ثواب گفتن لا اله الا الله وحده وحده وحده

امام باقر علیه السلام فرمودند: جبرئیل نزد رسول خدا آمد و گفت: اگر شخصی از امت تو لا اله الا الله وحده وحده وحده بگوید، خوشبخت خواهد شد. (27)