فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

گفتن این تهلیل پیش از طلوع و پیش از غروب واجب است

حضرت صادق علیه السلام فرمودند: همانا پیش از آفتاب زدن و پیش از غروب آن، سنت و روشی است واجب و ثابت، هنگام سپیده دم و هنگام مغرب ده بار می گوئی: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر و می گوئی ده بار: اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون ان الله هو السمیع العلیم پیش از آفتاب زدن و پیش از غروب، و اگر فراموش کردی آن را قضا می کنی، چنان چه نماز را قضا می کنی هر گاه فراموش کنی. (25)

ثواب گفتن بعضی از اذکار

ثواب کسی که لا اله الا الله بگوید

ابوحمزه گوید: شنیدم حضرت باقر علیه السلام می فرمود: هیچ چیز ثوابش بزرگتر از این نیست که انسان گواهی دهد به یگانگی خداوند( لا اله الا الله بگوید) همانا با خداوند عز و جل هیچ چیز برابری نکند، و احدی با او در کارها شرکت نجوید. (26)