فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب بسم الله گفتم هنگام ورود به مستراح

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: زمانی که کشف عورت برای بول یا غیر از آن می کنی بسم الله بگو شیطان چشم بر هم می گذارد تا کارتان تمام شود. (23)

ثواب بودن نام خدا به هنگام وضو

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که هنگام وضو نام خدا را ببرد و بسم الله الرحمن الرحیم بگوید، تمام بدنش پاک می شود و این کفاره گناهان بین دو وضو خواهد بود و کسی که نام خدا را نبرد، فقط آن مقدار از بدنش که آب به آن می رسد پاک می شود. (24)

گفتن این تهلیل پیش از طلوع و پیش از غروب واجب است

حضرت صادق علیه السلام فرمودند: همانا پیش از آفتاب زدن و پیش از غروب آن، سنت و روشی است واجب و ثابت، هنگام سپیده دم و هنگام مغرب ده بار می گوئی: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر و می گوئی ده بار: اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون ان الله هو السمیع العلیم پیش از آفتاب زدن و پیش از غروب، و اگر فراموش کردی آن را قضا می کنی، چنان چه نماز را قضا می کنی هر گاه فراموش کنی. (25)