فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

در خواص بسم الله الرحمن الرحیم

امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام فرموده: هر کس را گرفتاری رسد که او را غمگین کند یا گرفتاری به او رسد، سرش را به آسمان بلند کند و سه بار بگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم جز این که خداوند گرفتاری او را بردارد و غم او را انشاء الله ببرد. (22)

ثواب بسم الله گفتم هنگام ورود به مستراح

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: زمانی که کشف عورت برای بول یا غیر از آن می کنی بسم الله بگو شیطان چشم بر هم می گذارد تا کارتان تمام شود. (23)

ثواب بودن نام خدا به هنگام وضو

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که هنگام وضو نام خدا را ببرد و بسم الله الرحمن الرحیم بگوید، تمام بدنش پاک می شود و این کفاره گناهان بین دو وضو خواهد بود و کسی که نام خدا را نبرد، فقط آن مقدار از بدنش که آب به آن می رسد پاک می شود. (24)