فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ذکر برخواستن از مجلس

امام پنجم علیه السلام فرمود هر کس خواهد بکیل تمام مزد برد، باید هرگاه می خواهد از مجلس برخیزد بگوید:
سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. (13)
امام صادق علیه السلام فرمود: البته صاعقه (بلای ناگهانی) بمومن و کافر می رسد ولی به ذاکر نمی رسد. (14)

با این ذکر از هفتاد نوع بلا ایمن شوید

حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون نماز مغرب و صبح را خواندی پس هفت بار بگو: بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم خداوند متعال از او هفتاد نوع بلا را دفع می کند که کمترین آن ها جذام و برص(پیسی) و دیوانگی است. (15)

با این ذکر از نود و نه بلا ایمن شوید

از حضرت امام جعفر بن محمد صادق علیه السلام روایت نموده اند که فرمودند هر کس که هرروز سی مرتبه بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تبارک الله احسن الخالقین، لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم ، خداوند نود و نه بلا را از او دور فرماید که کمترین آن ها جنون باشد. (16)