فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

شفا و درمان با ذکر

جناب علامه مجلسی رحمة الله علیه در بحار از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده فرمود: چون مرا به آسمان دنیا بردند، قصری از یک پارچه گوهر سرخ دیدم و آن قصر چهل درب داشت بالای هر دری جای بلندی بود که چهل فرش سندش و استبرق آنجا افکنده بودند و بالای هر فرشی حورالعینی نشسته بود. از جبرئیل پرسیدم این قصر از کیست؟ گفت: از کسی که بعد از نماز صبح چهل بار بگوید: یا باسط الیدین بالرحمة. و چون به آسمان دوم رسیدیم بر قصری گذشتم که هفتاد درب داشت. نزد هر دری هفتاد درخت اززیتون و از انجیر، در زیر هر درختی سریری نهاده و بالای هر سریری فرشی افتاده و بر هر فرشی حوریه ای نشسته. به جبرئیل گفتم: این قصر از کیست؟ گفت: از کسی که بعد از نماز ظهر هفتاد بار بگوید: یا واسع المغفرة اغفرلی. و چون به آسمان سوم رسیدم قصری از یاقوت دیدم که هفتصد در داشت و بر هر دری حوری مثل آفتاب درخشان نشسته.از جبرئیل پرسیدم این قصر از کیست؟ گفت از کسی که بعد ازنماز عصر هفده بار بگوید: لا اله الا الله قبل کل احد لا اله الا الله بعد کل احد لا اله الا الله یبقی ربنا و یفنی کل احد.
و چون به آسمان چهارم رسیدم گذشتم به قصری که دیوارهای آن از زمرد و زبرجد بود و هزار و چهارصد درب داشت. برهر دری هزار علم نصب بود و در زیر هر علمی هزار حوریه مثل ماه تابان نشسته بود. از جبرئیل پرسیدم این قصر از کیست؟ گفت از کسی که بعد از نماز مغرب چهل بار بگوید: یا کریم العفو انشر علی رحمتک یا ارحم الرحمین.
و چون به آسمان پنجم رسیدم به قصری رسیدم که در آن از نعمتها و ولدان ناشمار بود گفتم این قصر از کیست؟ گفت: از کسی که بعد از نماز عشا هفتاد بار بگوید: یا عالم خفیتی اغفرلی خطیئتی.
و چون به آسمان ششم رسیدم قبه سفیدی دیدم که بادهای بهشت بر آن میوزید، و هفتاد هزار درب از طلا در آن بود و نزد هر دری چندین هزار حوریه زیر درختان تکیه کرده بودند پرسیدم. از کیست؟ گفت: از کسی که چون از خواب بیدار گردد سه بار بگوید:
یا حی یا قیوم یا حیا لا یموت ارحم عبدک الخاطی ء المعترف بذنبه یا ارحم الراحمین.
و چون مرا به آسمان هفتم بالا بردند، به قصری از لولو سفید برخوردم که از وصف بیرون است، گفتم: حبیبم جبرئیل، این ازکیست؟ گفت: برای کسی که هر روز پانزده مرتبه بخواند:
سبحان الله بعدد ما خلق سبحان الله بعدد ما هو خالق الی یوم القیمة.(12)

ذکر برخواستن از مجلس

امام پنجم علیه السلام فرمود هر کس خواهد بکیل تمام مزد برد، باید هرگاه می خواهد از مجلس برخیزد بگوید:
سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. (13)
امام صادق علیه السلام فرمود: البته صاعقه (بلای ناگهانی) بمومن و کافر می رسد ولی به ذاکر نمی رسد. (14)

با این ذکر از هفتاد نوع بلا ایمن شوید

حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون نماز مغرب و صبح را خواندی پس هفت بار بگو: بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم خداوند متعال از او هفتاد نوع بلا را دفع می کند که کمترین آن ها جذام و برص(پیسی) و دیوانگی است. (15)