فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

بعضی از آداب و شرایط دعا

اول آن که: اوقات شریفه را از برای دعا کردن اختیار کند؛ مثل روز عرفه و ماه مبارک رمضان و روز جمعه و وقت سحر و شبهای جمعه و شبهای قدر و امثال اینها.
دوم آن که: حالتی را ملاحظه کند که در آن حالت، استجابت دعا وارد شده ؛ مثل در حال آمدن باران و عقب نمازهای واجب، میان اذان و اقامه، هنگام روزه بودن و وقت وزیدن باد، درنماز وتر و بعد از سپیده دم و بعد از ظهر و بعد از مغرب.
سوم آن که: با طهارت باشد، یعنی وضو یا غسل داشته باشد.
چهارم آن که: رو به قبله باشد.
پنجم آن که: کف دستهای خود را بلند کند.
ششم آن که: تضرع و زاری کند و با خضوع و خوف و خشیت و هیبت باشد.
هفتم: جزم داشته باشد به این که دعای او اجابت می شود و یقین داشته باشد که رد نخواهد شد.
هشتم: اصرار به دعا کند و لا اقل سه مرتبه آن را تکرار کند.
نهم آن که: قبل از دعا، ذکر خدا کند و تمجید و تعظیم او کند و صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و آل او فرستد.
دهم آن که: توبه کند و از گناهان خود پشیمان شود و اگر مظلمه بر گردن او باشد ادا کند؛ یا عزم به ادا کردن آن نماید.
یازدهم آن که: به تمام همت خود رو به خدا آورد و از هر چه غیر اوست قطع امید نماید.
دوازدهم آن که: لباس و مکان و غذای او از حلال باشد.
سیزدهم آن که: حاجات خود را یکی یکی نام ببرد.
چهاردهم آن که: فقط برای خود دعا نکند بلکه دیگران را در دعای خود شریک سازد.
پانزدهم آن که: گریه کند و یا حالت گریه به خود بگیرد.
شانزدهم آن که: دعا را تا وقت حاجت تاخیر نیندازد، بلکه پیش از احتیاج دعا کند.

فصل اول : شفا و درمان با ذکر

شفا و درمان با ذکر

جناب علامه مجلسی رحمة الله علیه در بحار از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده فرمود: چون مرا به آسمان دنیا بردند، قصری از یک پارچه گوهر سرخ دیدم و آن قصر چهل درب داشت بالای هر دری جای بلندی بود که چهل فرش سندش و استبرق آنجا افکنده بودند و بالای هر فرشی حورالعینی نشسته بود. از جبرئیل پرسیدم این قصر از کیست؟ گفت: از کسی که بعد از نماز صبح چهل بار بگوید: یا باسط الیدین بالرحمة. و چون به آسمان دوم رسیدیم بر قصری گذشتم که هفتاد درب داشت. نزد هر دری هفتاد درخت اززیتون و از انجیر، در زیر هر درختی سریری نهاده و بالای هر سریری فرشی افتاده و بر هر فرشی حوریه ای نشسته. به جبرئیل گفتم: این قصر از کیست؟ گفت: از کسی که بعد از نماز ظهر هفتاد بار بگوید: یا واسع المغفرة اغفرلی. و چون به آسمان سوم رسیدم قصری از یاقوت دیدم که هفتصد در داشت و بر هر دری حوری مثل آفتاب درخشان نشسته.از جبرئیل پرسیدم این قصر از کیست؟ گفت از کسی که بعد ازنماز عصر هفده بار بگوید: لا اله الا الله قبل کل احد لا اله الا الله بعد کل احد لا اله الا الله یبقی ربنا و یفنی کل احد.
و چون به آسمان چهارم رسیدم گذشتم به قصری که دیوارهای آن از زمرد و زبرجد بود و هزار و چهارصد درب داشت. برهر دری هزار علم نصب بود و در زیر هر علمی هزار حوریه مثل ماه تابان نشسته بود. از جبرئیل پرسیدم این قصر از کیست؟ گفت از کسی که بعد از نماز مغرب چهل بار بگوید: یا کریم العفو انشر علی رحمتک یا ارحم الرحمین.
و چون به آسمان پنجم رسیدم به قصری رسیدم که در آن از نعمتها و ولدان ناشمار بود گفتم این قصر از کیست؟ گفت: از کسی که بعد از نماز عشا هفتاد بار بگوید: یا عالم خفیتی اغفرلی خطیئتی.
و چون به آسمان ششم رسیدم قبه سفیدی دیدم که بادهای بهشت بر آن میوزید، و هفتاد هزار درب از طلا در آن بود و نزد هر دری چندین هزار حوریه زیر درختان تکیه کرده بودند پرسیدم. از کیست؟ گفت: از کسی که چون از خواب بیدار گردد سه بار بگوید:
یا حی یا قیوم یا حیا لا یموت ارحم عبدک الخاطی ء المعترف بذنبه یا ارحم الراحمین.
و چون مرا به آسمان هفتم بالا بردند، به قصری از لولو سفید برخوردم که از وصف بیرون است، گفتم: حبیبم جبرئیل، این ازکیست؟ گفت: برای کسی که هر روز پانزده مرتبه بخواند:
سبحان الله بعدد ما خلق سبحان الله بعدد ما هو خالق الی یوم القیمة.(12)