فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا سلاح مومن است

عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: الدعاء سلاح المومن و عمود الدین و نور السماوات و الارض. (9)
امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده: دعاء سلاح مومن و ستون دین و نور آسمانها وزمین است.
عن ابی عبدالله علیه السلام قال: الدعاء انفذ من السنان الحدید. (10)
حضرت صادق علیه السلام فرمود: دعا از نیزه تیز نافذتر است.

دعا بلا و قضا را دفع می کند

عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان الدعاء یرد القضاء و قد نزل من السماء و قد ابرم ابراما. (11)
حضرت صادق علیه السلام فرمود: دعا برگرداند قضائی که از آسمان نازل گردیده و به سختی ابرام شده (و محکم گردیده) است.

بعضی از آداب و شرایط دعا

اول آن که: اوقات شریفه را از برای دعا کردن اختیار کند؛ مثل روز عرفه و ماه مبارک رمضان و روز جمعه و وقت سحر و شبهای جمعه و شبهای قدر و امثال اینها.
دوم آن که: حالتی را ملاحظه کند که در آن حالت، استجابت دعا وارد شده ؛ مثل در حال آمدن باران و عقب نمازهای واجب، میان اذان و اقامه، هنگام روزه بودن و وقت وزیدن باد، درنماز وتر و بعد از سپیده دم و بعد از ظهر و بعد از مغرب.
سوم آن که: با طهارت باشد، یعنی وضو یا غسل داشته باشد.
چهارم آن که: رو به قبله باشد.
پنجم آن که: کف دستهای خود را بلند کند.
ششم آن که: تضرع و زاری کند و با خضوع و خوف و خشیت و هیبت باشد.
هفتم: جزم داشته باشد به این که دعای او اجابت می شود و یقین داشته باشد که رد نخواهد شد.
هشتم: اصرار به دعا کند و لا اقل سه مرتبه آن را تکرار کند.
نهم آن که: قبل از دعا، ذکر خدا کند و تمجید و تعظیم او کند و صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و آل او فرستد.
دهم آن که: توبه کند و از گناهان خود پشیمان شود و اگر مظلمه بر گردن او باشد ادا کند؛ یا عزم به ادا کردن آن نماید.
یازدهم آن که: به تمام همت خود رو به خدا آورد و از هر چه غیر اوست قطع امید نماید.
دوازدهم آن که: لباس و مکان و غذای او از حلال باشد.
سیزدهم آن که: حاجات خود را یکی یکی نام ببرد.
چهاردهم آن که: فقط برای خود دعا نکند بلکه دیگران را در دعای خود شریک سازد.
پانزدهم آن که: گریه کند و یا حالت گریه به خود بگیرد.
شانزدهم آن که: دعا را تا وقت حاجت تاخیر نیندازد، بلکه پیش از احتیاج دعا کند.