ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

د- رشد حقوقی داخلی و بین المللی

قوانین اسلامی و مسوولان نظام دینی، عهده دار تبیین، تدوین، و تحقق رشد حقوقی داخلی و بین المللی می باشند، زیرا جامعه انسانی هر چند در شوون گوناگون اقتصاد مترقی باشد و هر چند در امور تشویقی صنعت کار آمد باشد، مادامی که از قوانین حقوقی کامل و متقابل آگاه نباشد و به آن معتقد نشود و رد عمل به آنها متعهد نگردد، هرگز کامیاب نخواهد شد، چرا که همان سلاح های اقتصادی و صنعتی، بدون صلاح حقوقی و اخلاقی، زمینه تباهی را فراهم می کند. جنگ جهانی اول و دوم و نیز تهاجم های موضعی پس از آن دو که سبب شد همواره زورمداران در موضع تخریب قرار گیرند و محرومان را در موضع انزوا و قتل و غارت قرار داد، گواهی صادق بر این سخن است.
حکومت اسلامی، برای پیشگیری از این فجایع و تباهی ها، اصولی را ارائه می نماید که نموداری از آن نقل می شود:
1 - نفی هر گونه سلطه گری یا سلطه پذیری: لا تظلمون و لا تظلمون
(218)
2 - رعایت عهدها و مواثیق بین الملل: واوفوا بالعهد ان العهد کان مسولا (219) باید دانست که لزوم عمل به عهد، اختصاصی به عهد با خدا ندارد بلکه اطلاق آیه و سایر ادله، دلیل است بر لزوم وفای به عهد مطلقا حتی در عهد با خلق خدا. قرآن کریم مومنان والا مقام را که به مرحله ابرار نائل آمده اند، چنین معرفی می کند: والموفون بعد هم اذا عاهدوا (220) یعنی سیره و روش ابرار آن است که وقتی عهدی می بندند، به عهد خود وفا می کنند و در سوی دیگر، خدای سبحان، مشرکان و کافران را به دلیل بی تعهدی و نقض عهد، چنین نکوهش می نماید: الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره (221) اهتمام حکومت اسلامی برای برقراری نظام تعهد و قانون، و عمل به پیمان و احترام به میثاق، برای آن است که جامعه متعهد، از امنیت و آزادی که از لوازم تمدن و اصول مدینه فاضله به شمار می آید، برخوردار گردد. اگر رعایت میثاق از جامعه ای رخت بربندد، امنیت، آزادی، و سایر شوون مدنیت آن نیز از میان خواهد رفت.
قرآن کریم، تبیین رسایی در این باره دارد که با تحلیل آفرینش انسان و تساوی همه انسان ها در اصول کلی خلقت و عدم تاثیر زمان، زبان، نژاد، رنگ، رسوم، و آداب و عادات محلی و بومی و مانند آن: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی و جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقیکم (222) اجازه هیچ گونه اعتلا و برتری طلبی را به هیچ فرد یا گروهی نمی دهد و استکبار را عامل مهم بر هم زدن تعادل اجتماعی می داند و نبرد با آن را از این جهت لازم می داند که خونی استکبار، خوی پیمان شکنی و نقض میثاق است و از اینرو چنین می فرماید: و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون (223) یعنی مهم ترین دلیل نبرد با مستکبران، همان پیمان شکنی آنان است.
قرآن کریم مبارزه با چینین اشخاصی را نه به جهت بی ایمانی آنان، بلکه به دلیل بی تعهدی شان لازم می داند و لذا فرمود: لا ایمان لهم (به فتح همزه) یعنی اینها افراد بی تعهدی هستند و لذا غیر قابل اعتمادند. با کافر بی ایمان می توان زندگی مسالمت آمیز نمود، ولی با مستکبر بی ایمان هرگز ممکن نیست، زیرا زندگی بدون تعهد متقابل، میسور نیست، وقتی طرف مقابل به عهد و سوگند و میثاق خود احترام نمی نهد و هر لحظه که زورمند شد، آن را نقض می کند، هرگز نمی توان با او زندگی مشترک داشت.
آنچه در جاهلیت جدید - همانند جاهلیت کهن - دامنگیر جامعه بشری گشته، پیمان شکنی زورمداران عصر حاضر است که شرح نارسایی سازمان بین الملل و سایر مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر، در مقابله با تهاجم ددمنشانه گروه های مهاجم در نقاط مختلف جهان، خارج از حوصله این مقالت است.
3 - رعایت امانت و پرهیز از خیانت در اموال و حقوق، سومین اصل پیشگیرانه اسلام است که فرمود: ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها (224) دستور خداوند، لزوم رعایت امانت و تادیه آن به صاحبش می باشد. بیان قرآن در ستایش مردم با ایمان ایت است والذین هم لامانا تهم و عهدهم راعون (225) یعنی آنان، امانتدار و مراعات کننده عهد و پمیان خویش هستند. قرآن کریم بسیاری از انبیا الهی به وصف امین بودن به جهانیان معرفی کرده است که آیات سوره شعرا نمونه ای از آن می باشد.
تاثیر احترام متقابل به امانت های یکدیگر، در برقراری امنیت و آزادی و تاسیس مدینه فاضله، کاملا مشهود است. قرآن مجید با تحلیل ساختار انسانی، ثابت نمود که هیچ فرد یا گروهی حق ندارد در امانت، خیانت نماید و نژاد پرستی صهیونیست ها و کسانی که خود را برتر می پندارند و رعایت امانت دیگران را بر خویش لازم نمی دانند را محکوم کرده، چنین می فرماید: و منهم من ان تامنه بدینار لا یوده الیک الا مادمت علیه قائما ذلک بانهم قالوا لیس علینا فی الامین سبیل (226) یعنی برخی از یهودیان، اگر به عنوان امانت، دیناری را به او بسپاری، آن را پس نمی دهد، مگر آنکه مراقب او باشی و با زور از او بستانی. این خیانت ورزی، به سبب آن است که آنان خود را نسبت به غیر اهل تورات برتر می پندارند و می گویند: بر ما حرج و قدح و ذمی نیست اگر امانت غیر یهودیان را برنگردانیم. روشن است که چنین افراد بی تعهد و نژاد پرست و مستکبری که به خیانت در یک دینار تن در می دهند، خیانت در ثروت کلان و منابع ملی را قطعاً مباح می شمارند و از هر غارت ابتدایی نیز پرهیز نخواهند کرد.

اهداف حکومت اسلامی در دعای ابراهیم علیه السلام

سلسله انبیا ابراهیمی علیه السلام که سالیان متمادی، حکومت اسلامی را عهده دار بوده اند و قرآن کریم درباره آنان می فرماید: اذکروا نعمه الله علیکم اذ جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا (227) خطوط کلی امامت و رهبری و اصول مهم سیاست و حکومت را از بنیانگذار کعبه و معمار مطاف، و مهندس قبله جهانی، به ارث برده اند. حضرت ابراهیم سلام الله علیه، نه تنها در سیره خویش آن اصول و خطوط کلی را رعایت می نمود، بلکه در نیایش های خاص خد نیز مطرح می کرد و اجابت آنها را از خداوند درخواست می نمود.
عصاره دعاهای آن حضرت در این زمینه، همان دو هدف مهم حکومت اسلامی یعنی خلیفه الله شدن انسان صالح سالک کوی کمال و تاسیس مدینه فاضله است. با توجه به این نکته، روشن می شود که سامان یافتن مدینه فاضله، در پرتو تعالی انسان هایی است که مقام منیع خلافت الهی بهره آنان شده باشد. آنچه به آبادی، آزادی، امنیت، اقتصاد سالم، و مانند آن بر می گردد، از اوصاف و شرایط مدینه فاضله است که در آیاتی از قبیل رب اجعل هذا بلند امنا و ارزق اهله من الثمرات (228) آمده است و آنچه به کمال های انسانی بر می گردد و زمینه ساز خلیفه اللهی است، در آیاتی مانند واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام (229) و ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ایاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم (230) ذکر شده است و ریشه های اصلی دعاهای سیاسی که در جوامع روائی ثبت شده، همین نیایش های زمامداران الهی است که صحائف آسمانی و به خصوص قرآن کریم آنها را بازگو نموده است.

فصل سوم : ضرورت ولایت فقیه