فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

بخش 10 روایات از ائمه معصومین (ع) راجع به بعضی از خوراکیها

امام صادق علیه السلام: خاک قبر امام حسین علیه السلام دارو و شفای هر بیماری است و چون برداشتی بگو به نام خدا، خداوند آن را روزی وسیع و علم سودمند و شفای هر بیماری قرار بده که تو بر هر چیز توانایی.
امام صادق علیه السلام: پنیر و گردو و اگر با هم مصرف شوند در هر کدام از آن دو شفااست و اگر به تنهایی خورده شوند در هر یک درد است.
امام رضا علیه السلام: مرض و بیماری برای مومن رحمت و وسیله پاک شدن اوست و برای کافر عذاب و نقمت است.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: سیر بخورید که شفای هفتاد بیماری است.
امام صادق علیه السلام: در مسواک یازده خصلت از سنت است:
1 - پاکیزه کننده دهان است
2 - جلا دهنده چشم می باشد
3 - خدا را خشنود می کند
4 - دندانها را سفید می گرداند
5 - بوی بد دهان را از بین می برد
6 - لثه را محکم می کند
7 - اشتها را زیاد می کند
8 - بلغم را بر طرف می نماید
9 - حافظه را زیاد می کند
10 - حسنان را دو چندان می کند
11 - فرشتگان را مسرور می سازد
امام صادق علیه السلام: برنج داروی خوبی است، طبیعت آن خنک است و از هر بیماری عاری می باشد.
حضرت علی علیه السلام: هر کس گرسنه است غذا بخورد و خوب غذا را بجود و هنوز اشتها دارد از طعام دست بکشد و مدفوع را نگه ندارد، به هیچ بیماری گرفتار نمی شود مگر این که مرگ او فرا برسد.
حضرت علی علیه السلام: آب باران بیاشامید که بدن را پاک و بیماریها را از بین می برد.
امام صادق علیه السلام: ایستاده آب آشامیدن در روز غذا را هضم و گوارا می کند و در شب ایستاده آب آشامیدن زردآب می آورد.
حضرت علی علیه السلام: سه چیز حافظه را زیاد می کند و بلغم را از بین می برد: قرائت قرآن، خوردن عسل، جویدن کندر.
امام موسی کاظم علیه السلام: ما اهل بیت خود را معالجه نمی کنیم مگر با ریختن آب سرد بر بدن تب دار و خوردن سیب
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: دارو از وسایل تقدیر است، به فرمان خدا فایده می دهد.
امام صادق علیه السلام: تا هنگامی که بدنت تحمل درد را دارد از استعمال دارو پرهیز کن.
امام موسی بن جعفر علیه السلام: بر سر سفره ریحان طلبیدند و فرمودند: من دوست دارم که غذا را به آن شروع کنم زیرا ریحان عروق را می گشاید و اشتها را زیاد می کند و سل را معالجه می کند.
امام صادق علیه السلام: از زیاد آب آشامیدن بپرهیز که ریشه همه بیماریها است.
امام صادق علیه السلام: گلابی بخورید که قلب را جلا می دهد و دردهای باطن را به اذن خداوند آرامش می بخشد.
امام موسی بن جعفر علیه السلام: هر کس تخم مرغ و پیاز و زیتون بخورد نیروی آمیزش او زیاد گردد.
امام صادق علیه السلام: گندم پوست گرفته گوشت را می رویاند و استخوان را محکم می کند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: بر شما باد به کشمش که سودا را بر طرف می کند و بلغم را می خورد و تن را سالم و اخلاق نیکو می کند و اعصاب را قوی کرده و ضعف و بیماری را از بین می برد.
امام رضا علیه السلام: به مریضهای خود چغندر بخورانید زیرا در آن شفا است و هیچ دردی با آن نیست.
امام صادق علیه السلام: مردی در خدمت امام عرض کرد: دخترم آب بدنش کم شده و مبتلا به اسهال است. حضرت فرمود: چرا برنج با پیه به او نمی خورانی.
امام صادق علیه السلام: چهار چیز دواست: حجامت، انفیه، اماله، استفراغ.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: خرما را ناشتا بخورید که کرمهای شکم را می کشد.
امام صادق علیه السلام: نیشکر گرفتگی بینی و عروق را بر طرف می کند و رنج و ضرری هم ندارد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: کاهو بخورید که غذا را هضم می کند و خواب آور است.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: انجیر تازه و خشک را بخورید، زیرا نیروی جماع را زیاد می کند و بواسیر را بر طرف می نماید.
امام صادق علیه السلام: بر شما باد به خوردن بورانی بادنجان که دارو است و موجب ایمنی از برص است و همچنین سرخ شده آن در زیتون.
امام صادق علیه السلام: مردم چون مکیدن و خوردن عسل دارویی نخواهد یافت.
امام صادق علیه السلام: هر کس دچار ضعف قلب و بدن است باید گوشت بره با شیر بخورد.
امام صادق علیه السلام: پیاز دهان را خوشبو می کند و کمر را محکم می گرداند و پوست را نرم می سازد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: بر شما باد به نمک که شفای هفتاد درد است که جذام و برص و جنون از آنها است.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: حنا ببندید که چشم را روشنی می بخشد و موی را می رویاند.
امام محمد باقر علیه السلام: کنیزی از او گرفتار خونریزی شدید حیض شد، چنان که مشرف به موت گشت. حضرت باقر علیه السلام دستور داد که به او سویق عدس بخورانند، خورد و خوب شد.
امام صادق علیه السلام: آب و نوشیدنی را به نفس بنوشید بهتر است تا این که به یک نفس آشامیده شود.
امام محمد باقر علیه السلام: در تره چهار خاصیت است. باد را بر طرف می کند و دهان را خوشبو می سازد، بواسیر را قطع می کند و همیشه خوردن آن موجب ایمنی از جذام است.
حضرت علی علیه السلام: جویدن کندر دندانها را محکم می کند و بلغم را بر طرف می نماید و بوی دهان را می برد.
امام کاظم علیه السلام: به کسی که از رطوبت ناراحت بود فرمود: پونه را بکوبد به قدری ناشتا بخورد.
امام صادق علیه السلام: پیامبر صلی اللَّه علیه و آله زکام را درمان نمی کردند و می فرمودند: کسی نیست که عرق جذام نداشته باشد، وقتی انسان زکام بگیرد عرق جذام را ریشه کن می کند.
امام صادق علیه السلام: هر کس به بخورد تا چهل روز حکمت بر زبانش جاری شود.
امام صادق علیه السلام: پس از خروج از حمام پاها را با آب سرد بشویید که درد سر را بر طرف می کند.
امام صادق علیه السلام: هر کس هنگام خواب انار بخورد تا صبح در امان است.
امام رضا علیه السلام: چیزی سودمندتر از نان برنج برای مسلول نیست.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: به بخورید که حافظه را زیاد می کند و خلط سینه را از بین می برد و فرزند را زیبا می گرداند.
امام صادق علیه السلام: اگر مردم خاصیت سیب را می دانستند فقط با سیب به درمان مریض می پرداختند.
امام صادق علیه السلام: هر کس غذا را با نمک شروع کند هفتاد درد و آنچه او نمی داند و خدا می داند از او دفع می گردد.
امام صادق علیه السلام: باقلا ساقهای پا را خالص و محکم می گرداند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر کس سداب بخورد و پس از آن بخوابد از طاعون و دمل و سینه پهلو در امان خواهد بود.
امام موسی کاظم علیه السلام: جوانی از امام هفتم علیه السلام بیمار شد. امام سراغش را گرفتند. عرض کردند به طحال گرفتار شده، حضرت فرمودند: تا سه روز به او تره بخورانید، خوراندیم، شفا یافت.
امام صادق علیه السلام: زنانتان را در حاملگی خرما بدهید تا فرزندانتان زیبا شوند.
امام صادق علیه السلام: سویق عدس عطش را از بین می برد و معده را قوی می سازد.
امام صادق علیه السلام: ناشتا خربزه خوردن موجب فلج می شود.
امام صادق علیه السلام: بر شما باد به کاهو خوردن که خون را تصفیه می کند.
حضرت علی علیه السلام: گلابی قلب را جلا می دهد و دردهای درون را به اذن حق شفا می بخشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: خوردن انجیر باعث می شود از قولنج در امان باشید.
امام صادق علیه السلام: درباره سنجد فرمود: گوشت آن گوشت، پوستش پوست و هسته اش استخوان را می رویاند، با این حال کلیه ها را گرم و معده را شستشو و پاکیزه می گرداند و نگهدار انسان از بواسیر و قطره قطره آمدن بول است. ساقها را نیرومند و عرق جذام را ریشه کن می نماید.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: آب را آهسته و جرعه جرعه بنوشید و یک مرتبه بدون نفس ننوشید زیرا مبتلا به درد کبد می شوید.
امام صادق علیه السلام: برای درد کمر عدس نافع است.
امام صادق علیه السلام: خربزه بخورید که سنگ مثانه را آب می کند.
امام رضا علیه السلام: انجیر بوی بد دهان را از بین می برد و استخوان را محکم می کند و مو را می رویاند و بیماری را برطرف می کند و با بودن انجیر نیازی به داروی دیگر نمی باشد.
امام صادق علیه السلام: سودمندتر از کوبیده و نرم شده سیب دارویی برای مسموم نمی شناسم
امام صادق علیه السلام: مردی عرض کرد شکمم درد و صدا می کند. امام فرمودند: چرا سیاهدانه نمی خوری که در آن شفای همه دردها است.
امام صادق علیه السلام: در سیاهدانه شفای هر بیماری است. ما از آن برای تب، سردرد، ورم چشم، درد معده و هر دردی استفاده می کنیم و به وسیله آن از خدا شفا می گیریم.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: به هر شهری که وارد شدید از پیاز آن بخورید که وبا و بیماری آن شهر را از بین می برد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: بر شما باد به زیتون که سوداء را خوب کند و بلغم را بر طرف نماید و اعصاب را محکم و قوی گرداند و ضعف و ثقل را از معده ببرد.
امام محمد باقر علیه السلام: گوشت کبوتر، گوشت با برکتی است آن را به آدم مبتلا به یرقان بخورانید و بریان کنید.
امام صادق علیه السلام: سرکه دل را نورانی می کند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر کس یک عدد انار بخورد دل او را نورانی کند و بر طرف کند از او وسوسه شیطان را تا چهل روز.
حضرت علی علیه السلام: خوردن بیست و یک عدد مویز سرخ در وقت صبح ناشتا جمیع مرض ها را دفع می کند مگر مرگ را.
حضرت علی علیه السلام: خوردن به، قوت مرد را زیاد و ضعف او را بر طرف می کند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: انجیر میوه ای هست از بهشت، بخورید که بواسیر را قطع و نقرس را نفع می بخشد.
امام صادق علیه السلام: بر شما باد به خوردن بادنجان در حالی که بورانی کرده باشید زیرا که شفا و امان است از برص.
امام صادق علیه السلام: ترک نکنید شام خوردن را اگر چه سه لقمه با نمک باشد هر کس یک شب شام نخورد رگی از رگهای جسدش می میرد و ابدا زنده نگردد.
امام رضا علیه السلام: مسواک نمودن چشم را جلا می دهد وموی را می رویاند و آب ریختن چشم را بر طرف می کند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: شکم خانه هر بیماری و پرهیز سر هر درمانست.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: بیماران خود را بر خلاف میلشان به خوردن غذا وادار نکنید زیرا خداوند آنها را می خوراند و می نوشاند.
حضرت علی علیه السلام: دلهای خود را بز یا دوری در خوردن و آشامیدن نمیرانید. دلها مانند زمین مزروعی است که چون زیاده از حد لزوم آبش بدهند می میرد و استعداد خود را برای کشت و ذرع از دست می دهد.
حضرت صادق علیه السلام: کسی که می خواهد همیشه زنده بماند یعنی اگر بخواهد عمرش طولانی باشد. غذای صبح را زودتر و شام را دیر میل کند با زنان کمتر همبستر شود و قرض خود را سبک کند.
حضرت صادق علیه السلام: کسی با مبتلای به جذام تکلم نکند مگر این که به مقدار یک متر و نیم با او فاصله داشته باشد.
حضرت صادق علیه السلام: شیر بدن را فربه، خون را زیاد، قلب و دماغ و نخاع و باه را تقویت می کند و برای سینه و سرفه بسیار نافعست.
حضرت صادق علیه السلام: شیر گوسفند یک نوع ضد عفونی و دفع سم است، چنانچه با روغن بادام و صمغ بصری خورده شود سرفه را بر طرف می کند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در هفته اول عروسی، عروس را از خوردن شیر، سرکه، خربزه و سیب ترش جلوگیری کن، چون در هفته اول عروسی، رحم زن سرد است و اگر این غذاها را بخورد، موجب نازایی و عقیم شدن او می گردد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: به زن باردار، در آن ماهی که باید بزاید خرما بدهید زیرا فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد شد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: به را به زنان باردار خود بخورانید زیرا که اطفال شما را زیبا می کند.
امام رضا علیه السلام: هرگاه چیزی خوردی بر پشت بخواب و پای راست را بر روی پای چپ گذار.
امام رضا علیه السلام: فضیلت نان جو بر نام گندم مانند فضیلت ما اهل بیت است بر سایر مردم و نان و طعام جو قوت پیغمبر است.
امام جعفر صادق علیه السلام: برای صاحب اسهال برنج نیکوست و برای صاحب سل که دردها را از بدن می کشد.
امام موسی کاظم علیه السلام: گوشت کبک ساق پا را قوی می گرداند و تب را بر طرف می کند.
حضرت علی علیه السلام: اگر مغز گردو و پنیر را با هم بخوری دواست و هر یک را که تنها بخوری درد است.
حضرت صادق علیه السلام: انگور سیاه بخورید تا غمت زایل شود.
حضرت صادق علیه السلام: هر مومنی که یک انار را تمام بخورد خدا شیطان را از روشنی دل او چهل روز دور گرداند.
امام رضا علیه السلام: انجیر گند دهان را زایل می کند، استخوان را سخت و مو را می رویاند.
حضرت صادق علیه السلام: حق تعالی آدم را از خاک آفرید پس خوردن خاک را بر فرزندان او حرام گردانید.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام: بزرگترین دامهای شیطان خوردن خاک و گل است و دردها در بدن حادث می کند و خارش بدن و بواسیر از آن بهم می رسد و دردهای سودا از آن متولد می شود و قوت را از ساق و قدم می برد.
امام رضا علیه السلام: داخل شدن به حمام با شکم پر باعث قولنج می گردد.
امام رضا علیه السلام: زیاد تخم مرغ خوردن موجب بزرگی سپرز و باد سر معده می شود.
امام رضا علیه السلام: خوردن آب سرد بعد از طعام گرم دندان را فاسد و خراب می کند.
امام رضا علیه السلام: زیاد خوردن گوشت گاو موجب کندی ذهن و تحیر فهم و کثرت فراموشی می شود.
امام رضا علیه السلام: هر کس می خواهد به گوش درد مبتلا نباشد هنگام خوابیدن مقداری پنبه در سوراخ گوش خود بگذارد.
امام رضا علیه السلام: هر کس بخواهد در دوره زمستان زکام را از خود دور ببیند هر روز سه قاشق از غذای عسل بخورد.
امام رضا علیه السلام: هر کس از زکام در ایام تابستان ناراحت است هر روز یک خیار بخورد و از نشستن در آفتاب پرهیز کند.
امام رضا علیه السلام: در فصل بهار باید از خوردن پیاز و سیر و ترشی پرهیز کرد.

بخش 11 آداب از گفتار ائمه معصومین (ع)

امام صادق علیه السلام: پوشیدن لباس کتانی بدن را فربه می کند.
حضرت علی علیه السلام: بپوشید جامه پنبه ای را که آن پوشش رسول خدا و پوشش مرده های خود را در آن کفن کنید.
امام صادق علیه السلام: جامه سرخ تیره پوشیدن آن کراهت دارد مگر برای نوداماد.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام: جایز نیست زنان را که شبیه به مردان شوند زیرا که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله لعنت کرد مردانی را که شبیه به زنان شوند و لعنت زنان را که شبیه به مردان شوند در پوشیدن لباسها.
حضرت علی علیه السلام: زیر جامه را ایستاده پوشیدن باعث اندوه می شود.
حضرت صادق علیه السلام: نعلین و کفش بهترین رنگها، رنگ زرد است.
حضرت علی علیه السلام: چون لباس خود را از بدن بیرون آورید بسم اللَّه بگویید تا جنیان نپوشند و اگر نگویید جنیان آن جامه را می پوشند تا صبح.
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: یا علی جان انگشتر در دست راست بکن تا از مقربان باشی. پرسیدند که چه انگشتر در دست کنم فرمودند: که عقیق سرخ.
حضرت رضا علیه السلام: انگشتر عقیق فقر و درویشی را بر طرف می کند و در دست کردن عقیق نفاق را زایل می کند.
حضرت صادق علیه السلام: انگشتری بگیرید که نگینش عقیق باشد زیرا انسان پریشان نشود و عاقبت کارش نیکو گردد.
حضرت موسی کاظم علیه السلام: انگشتری زرد در دست کردن موجب آسانی است که در آن هیچ دشواری نباشد.
امام صادق علیه السلام: هر که انگشتری فیروزه در دست کند دستش فقیر نشود.
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: خداوند عالمیان می فرماید که من شرم می کنم از دستی که به سوی من بلند شود به دعا و در آن دست انگشتر فیروزه باشد پس او را ناامید برگردانم.
حضرت صادق علیه السلام: سرمه کشیدن در شب چشم را نفع می رساند و در روز زینت است.
حضرت محمد باقر علیه السلام: سرمه سنگ در دیده کشیدن دهان را خوشبو و مژگان را محکم و قوت جماع را زیاد می کند.
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: اگر سیر بودی چیزی مخور که باعث پیسی می شود.
امام موسی کاظم علیه السلام: اگر مردم در غذا خوردن میانه رو باشند همیشه بدن ایشان سالم بماند.
امام موسی کاظم علیه السلام: چیز خوردن شب را ترک مکنید اگر چه به پاره نان خشکی باشد که باعث قوت بدن و قوت جماع است.
حضرت علی علیه السلام: طعام را بگذارید سرد شود زیرا برکت در طعام سرد است.
حضرت علی علیه السلام: منشین بر طعامی مگر وقتی که گرسنه باشی و دست بکش از غذا در صورتی که هنوز میل داشته باشی و غذا را خوب بجوید و همیشه قبل از خواب به توالت بروید. اگر کسی این مسائل را رعایت کند دیگر به طبیب نیازی پیدا نخواهد کرد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هرگز در موقع غذا خوردن بر پهلوی چپ و یا راست تکیه مکنید.
حضرت علی علیه السلام: باکی نیست که در حال راه رفتن چیزی بخورند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در اول طعام و آخر طعام نمک بخور که هر که در طعام افتتاح و اختتام به نمک کند خدای تعالی دفع کند از او هفتاد نوع بلا را که آسانتر آنها خوره باشد.
حضرت علی علیه السلام: در موقع خوردن غذا شروع کن با بسم اللَّه و چون تمام نمودی بگو الحمدللَّه کسی که چنین کند هرگز از آن طعام از او سوال نکنند.
حضرت صادق علیه السلام: آب زمزم شفا است از هر دردی.
حضرت صادق علیه السلام: هر که در حالت خضاب با زن خود جماع کند فرزندی که به هم رسد مخنث است.
حضرت صادق علیه السلام: جماع مکن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه که باعث این می شود که فرزند سقط شود و یا دیوانه شود یا صرع داشته باشد. نمی بینی کسی که صرع می گیرد اکثرا یا در اول ماه یا در آخر ماه می باشد.
حضرت موسی کاظم علیه السلام: پرسیدند که اگر در حالت جماع جامه از روی مرد و زن دور شود چیست فرمودند باکی نیست.
حضرت صادق علیه السلام: پرسیدند از حضرت اگر کسی زن خود را عریان کند و به او نظر کند چون است فرمود که مگر لذتی از این بهتر می باشد.
امام رضا علیه السلام: پرسیدند از جماع کردن در حمام فرمودند باکی نیست.
حضرت صادق علیه السلام: فرمودند که دشمن ما اهل بیت نیست مگر کسی که ولدالزنا یا مادرش در حال حیض به او حامله شده باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: جماع مکن با زن خود مگر آن که تو دستمالی از برای خود داشته باشی و او دستمالی از برای خود داشته باشد و هر دو خود را به یک دستمال پاک نکنید که دشمنی در میان شما پیدا می شود و آخر به جدایی می کشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: بر پشت بام جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد منافق و ریا کننده و صاحب بدعت باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندی به وجود آید شر بسیار از او بظهور آید و در شب عید قربان جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باشد. یا علی جان در زیر درخت میوه دار جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد جلاد و کشنده مردم باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: یا علی جان در شب سه شنبه جماع بکن که اگر فرزندی بهم رسد بعد از سعادت اسلام او را روزی شود و دهانش خوشبو و دلش رحیم و دستش جوانمرد و زبانش از غیبت و بهتان پاک باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در شب دوشنبه جماع بکن که اگر فرزندی بهم رسد حافظ قرآن و راضی به قسمت خدا باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: جماع کنید در شب جمعه که اگر فرزندی بهم رسد خطیب و سخنگو باشد و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع کنی در شب جمعه و فرزندی بهم رسد از دانایان مشهور باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: گفتن مرد به زن خود که من تو را دوست می دارم هرگز از دل او بدر نمی رود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: حق شوهر بر زن آن است که روزه مستحبی و بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر نباشد. زیباترین لباسها و بهترین زینتها را برای شوهر در خانه بپوشد و خود را خوشبو کند و هر بامداد و شام خود را بر او عرضه کند که اگر اراده جماع داشته باشد ابا نکند. و هیچ چیزی بی اجازه او به کسی ندهد و اگر بدهد گناهش برای زن است و ثوابش برای شوهر و هیچ شب نخوابد که شوهر از او خشمناک باشد. زن گفت: یا رسول اللَّه! هر چند شوهر بر او ظلم کرده باشد.
فرمودند: بلی
امام صادق علیه السلام: هر زنی که شوهر از او آزرده باشد نمازش مقبول نباشد تا شوهر را راضی کند.
امام صادق علیه السلام: جهاد زن به نیکو شوهر داری است.
امام موسی کاظم علیه السلام: از برکت زن این است که کم خرج و آسان زا باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر زنی که هفت روز به شوهرش خدمت کند خداوند هفت در جهنم را بروی او می بندد و هشت در بهشت را بر روی او می گشاید تا از هر دری که خواهد وارد شود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: زنی که به شوهرش آبی دهد عبادت یک سال برای او نویسند و برای او شهری در بهشت بنا شود، و شصت گناه او آمرزیده شود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: خوشا به حال زنی که شوهر از وی خشنود باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: سه زن است که حق تعالی عذاب قبر از ایشان بردارد و حشرشان با فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها خواهد بود.
اول: صبر کننده بر غیرت شوهر.
دوم: بر اخلاق برد مرد
سوم: زنی که بخشنده و مهربان باشد بر شوهرش.
حضرت علی علیه السلام: خاکروبه خانه را شب در خانه مگذارید و بیرون ببرید که شیطان در آن جا می گیرد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: خانه شیطان در خانه های شما جایی است که عنکبوت می کند. پس پاک کنید آنها را که باعث فقر و پریشانی می شود.
امام رضا علیه السلام: هنگامی که خواستی به حمام بروی و دچار سردرد و زکام نشوی بعد از داخل شدن پنج جرعه از آب گرم و تمیز بنوش که به اذن خداوند متعال از درد سر و درد شقیقه سالم می مانی و بعد از خارج شدن بر قدمها آب سرد بریز.
امام سجاد علیه السلام: در سر سفره استخوانها را خوب پاک نکنید که مقداری سهمیه اجنه است و اگر خوب پاک شود چیزی از منزل شما می برند که از آن بهتر باشد.
امام جعفر صادق علیه السلام: هر بنده که آب بخورد و امام حسین علیه السلام و اهل بیت او را یاد کند و لعنت کند کشندگان آن حضرت را حق تعالی صد هزار حسنه برای او بنویسد و صد هزار گناه از او پاک نماید و صد هزار درجه برای او بلند کند و چنان باشد که صد هزار بنده آزاد کرده باشد.
حضرت صادق علیه السلام: پیش از آب خوردن بسم اللَّه بگویید و دمی بخورید و الحمدللَّه بگوید پس باز بسم اللَّه بگوید و بخورد و بعد از خوردن الحمدللَّه بگوید و مادام که آن آب در شکم او باشد تسبیح خدا گوید و ثوابش از برای او باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در شب معراج زنانی چند از امت خود را در عذابی شدید دیدم. زنی را دیدم که به موهایش آویخته شده، مغز سرش می جوشید سوال نمودم او چه کرده است گفتند: او موی خود را از مردان نامحرم نمی پوشانیده است و زنی را دیدم که گوشت بدنش را با قیچی های آتشین قیچی می کردند، گفتم او چه کرده است گفتند خود را به مردان نامحرم نمایش می داده که به او رغبت کنند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: وقتی دیدی زنها سرهایشان را مثل کوهان شتر درست کردند، ایشان را لعنت کنید که آنها ملعونند و نمازشان مقبول نیست.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: وقت هر نماز که می شود ملکی جلوی روی مردم ندا می کند ای مردم بایستید به طرف آتشی که از گناه بر پشت های خود افروخته اید، پس آن را با نماز خاموش کنید.
امام سجاد علیه السلام: هنگامی که به نماز می ایستی طوری آن را بجای آور که گویی آخرین نماز خاموش کنید.
امام رضا علیه السلام: نماز بهترین اعمال و پایه و ستون دینتان است.
حضرت مهدی (عج): ملعون است ملعون است کسی که نماز صبحش را تاخیر بیندازد تا زمانی که ستارگان محو شوند.
سبب قرب داورست نماز - فرق مومن ز کافر است نماز
در میان خدا و مخلوقش - ارتباطی مکرر است نماز
سپر آتش است روزه ولی - ناجی روز محشر است نماز
مهر آل علی است روح نماز - بر محمد و آل او صلوات
لطف بی نهایت
در خانه تو آیم به بهانه گدایی - که بدین بهانه بر من در رحمت گشایی
بدر سرایت ای شه بسر آیم از ارادت - چو تو مالک الملوکی و خدای ما سوائی
تو امید نا امیدان تو پناه بی پناهان - تو بدرد دردمندان زره کرم دوایی
بعیوب ساترستی بذنوب غافرستی - چه خدای مهربانی تو که واهب العطایی
ز بی امید هرگز به درت کسی نیامد - که همی شنیده باشد ز تو بوی بی وفایی
صمدا تو خویش دانی که بجز تو کس ندارم - نه کسیکه سوی اویم بکند رهنمائی
تو خدای بی نیازی و کریمی و رحیمی - چه شود بدین گنه کار دمی کرم نمایی
به تفضلی ببخشی همه کرده های زشتم - که شده است سد راهم ز برای آشنایی
گنهم فزون اگر چند بود زریگ صحرا - نبود چه پر کاهی بر عفو کبریایی
بلی التفاوت و فضلت چو نهایتی ندارد - زغم دو کون شاید که مرا دهی رهایی
دهیم نوید (علامه) مخور غم از معاصی - که گناه تو ببخشم بعنایت خدایی
یا مهدی علیه السلام
بیا جانا که جانان خواهد آمد - امیر شاه خوبان خواهد آمد
بر این دنیای ظلمانی سرانجام - شهی چون ماه تابان خواهد آمد
گرفتاران پریشانان بیایید - که شاه غمگساران خواهد آمد
الا ای بی پناهان ناله تا کی - پناه بی پناهان خواهد آمد
بگو از ما به جمع مستمندان - که شاه فضل و احسان خواهد آمد
مریضان دردمندان مژده بادا - طبیب درد و درمان خواهد آمد
مکش ای دل زهجران آه سوزان - که دیگر غم به پایان خواهد آمد
مکن ناله تو مظلوما ز ظالم - که شاه دین و ایمان خواهد آمد
بسوز ای دشمن مولا که مولا - بعز و جاه شایان خواهد آمد
ملایک در رکاب و التزامش - بجاهی بس فراوان خواهد آمد
مگر صاحب ندارد دین و قرآن - به قرآن عصر قرآن خواهد آمد
بسر آن پرچم نصر من اللَّه - به کف شمشیر بران خواهد آمد
بشارت بادت ای شیعه که مهدی - بقربانش سر و جان خواهد آمد
مخور غم چون به پایان روزگار انتظار آید - رود سرمای دی آندم که هنگام بهار آید
خزان بر تخت یغما چند روزی پیش ننشیند - صبا با جیش نوروزی و لطف بی شمار آید
جهان از نو جوان گردد زانفاس مسیحایش - اگر آن ماه کنعانی به صرف لاله زار آید
به پایان می رسد تاریکی شبهای غم افزا - چو خورشید جهان آرا برون از کوهسار آید
فدای مقدمش سازم هزاران بار جانم را - اگر دانم ز روی لطف بر سویم نگار آید
دو چشمم منتظر بر دو چو یعقوب از غم یوسف - که شاید پیک مصری را بدین درگه گذار آید
جهان در انتظار و من در امیدم که تا روزی - همایون طلعتم مهدی به امر کردگار آید.
خدا نگهدارتان، به امید روز ظهور