فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(80) شرایط توبه از گفتار حضرت علی علیه السلام

اول - پشیمانی از گناه
دوم - عزم به ترک در آینده
سوم - قضا کردن فرایضی که از او ترک شده
چهارم - ادا کردن حقوق مردم
پنجم - گوشتی که از گناه در بدن روییده آب کنی
ششم - بچشانی به نفس، مشقت طاعت را، به قدری که لذت معصیت را چشانیده ای.

(81) چندین حدیث راجع به غسل جمعه

اول - حضرت علی علیه السلام: اگر کسی غسل جمعه را ترک کند، او در هم و غم است تا جمعه دیگر.
دوم - حضرت علی علیه السلام: غسل جمعه واجب است بر هر مسلمان.
سوم - حضرت صادق علیه السلام: غسل جمعه پاک کننده و کفاره گناهان است میان دو جمعه
چهارم - حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر کس غسل جمعه کند گناهانش آمرزیده می شود تماما و به هر قدمی بر می دارد از برای غسل جمعه بیست حسنه برایش نوشته می شود.
پنجم - حضرت صادق علیه السلام: غسل کن روز جمعه، مگر آن که مریض باشی که بترسی بر خودت.
ششم - حضرت صادق علیه السلام: هر کس عمدا غسل جمعه را ترک کند باید استغفار نماید.
هفتم - حضرت صادق علیه السلام: غسل جمعه بر هر مرد و زنی چه آزاد باشد چه بنده، واجب است.
هشتم - حضرت صادق علیه السلام: وقت غسل جمعه قبل از ظهر بهتر است و هر چه به زوال ظهر نزدیکتر باشد افضل تر است.
نهم - حضرت صادق علیه السلام: اگر روز جمعه گذشت روز شنبه قضاء کند و اگر روز پنج شنبه رسید و می ترسد روز جمعه دسترسی به آب پیدا نکند، روز پنج شنبه غسل را بجا آورد.
دهم - پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر کس موفق شود چهل جمعه پشت سر هم غسل کند بدنش در قبر نخواهد پوسید.

بخش 10 روایات از ائمه معصومین (ع) راجع به بعضی از خوراکیها

امام صادق علیه السلام: خاک قبر امام حسین علیه السلام دارو و شفای هر بیماری است و چون برداشتی بگو به نام خدا، خداوند آن را روزی وسیع و علم سودمند و شفای هر بیماری قرار بده که تو بر هر چیز توانایی.
امام صادق علیه السلام: پنیر و گردو و اگر با هم مصرف شوند در هر کدام از آن دو شفااست و اگر به تنهایی خورده شوند در هر یک درد است.
امام رضا علیه السلام: مرض و بیماری برای مومن رحمت و وسیله پاک شدن اوست و برای کافر عذاب و نقمت است.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: سیر بخورید که شفای هفتاد بیماری است.
امام صادق علیه السلام: در مسواک یازده خصلت از سنت است:
1 - پاکیزه کننده دهان است
2 - جلا دهنده چشم می باشد
3 - خدا را خشنود می کند
4 - دندانها را سفید می گرداند
5 - بوی بد دهان را از بین می برد
6 - لثه را محکم می کند
7 - اشتها را زیاد می کند
8 - بلغم را بر طرف می نماید
9 - حافظه را زیاد می کند
10 - حسنان را دو چندان می کند
11 - فرشتگان را مسرور می سازد
امام صادق علیه السلام: برنج داروی خوبی است، طبیعت آن خنک است و از هر بیماری عاری می باشد.
حضرت علی علیه السلام: هر کس گرسنه است غذا بخورد و خوب غذا را بجود و هنوز اشتها دارد از طعام دست بکشد و مدفوع را نگه ندارد، به هیچ بیماری گرفتار نمی شود مگر این که مرگ او فرا برسد.
حضرت علی علیه السلام: آب باران بیاشامید که بدن را پاک و بیماریها را از بین می برد.
امام صادق علیه السلام: ایستاده آب آشامیدن در روز غذا را هضم و گوارا می کند و در شب ایستاده آب آشامیدن زردآب می آورد.
حضرت علی علیه السلام: سه چیز حافظه را زیاد می کند و بلغم را از بین می برد: قرائت قرآن، خوردن عسل، جویدن کندر.
امام موسی کاظم علیه السلام: ما اهل بیت خود را معالجه نمی کنیم مگر با ریختن آب سرد بر بدن تب دار و خوردن سیب
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: دارو از وسایل تقدیر است، به فرمان خدا فایده می دهد.
امام صادق علیه السلام: تا هنگامی که بدنت تحمل درد را دارد از استعمال دارو پرهیز کن.
امام موسی بن جعفر علیه السلام: بر سر سفره ریحان طلبیدند و فرمودند: من دوست دارم که غذا را به آن شروع کنم زیرا ریحان عروق را می گشاید و اشتها را زیاد می کند و سل را معالجه می کند.
امام صادق علیه السلام: از زیاد آب آشامیدن بپرهیز که ریشه همه بیماریها است.
امام صادق علیه السلام: گلابی بخورید که قلب را جلا می دهد و دردهای باطن را به اذن خداوند آرامش می بخشد.
امام موسی بن جعفر علیه السلام: هر کس تخم مرغ و پیاز و زیتون بخورد نیروی آمیزش او زیاد گردد.
امام صادق علیه السلام: گندم پوست گرفته گوشت را می رویاند و استخوان را محکم می کند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: بر شما باد به کشمش که سودا را بر طرف می کند و بلغم را می خورد و تن را سالم و اخلاق نیکو می کند و اعصاب را قوی کرده و ضعف و بیماری را از بین می برد.
امام رضا علیه السلام: به مریضهای خود چغندر بخورانید زیرا در آن شفا است و هیچ دردی با آن نیست.
امام صادق علیه السلام: مردی در خدمت امام عرض کرد: دخترم آب بدنش کم شده و مبتلا به اسهال است. حضرت فرمود: چرا برنج با پیه به او نمی خورانی.
امام صادق علیه السلام: چهار چیز دواست: حجامت، انفیه، اماله، استفراغ.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: خرما را ناشتا بخورید که کرمهای شکم را می کشد.
امام صادق علیه السلام: نیشکر گرفتگی بینی و عروق را بر طرف می کند و رنج و ضرری هم ندارد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: کاهو بخورید که غذا را هضم می کند و خواب آور است.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: انجیر تازه و خشک را بخورید، زیرا نیروی جماع را زیاد می کند و بواسیر را بر طرف می نماید.
امام صادق علیه السلام: بر شما باد به خوردن بورانی بادنجان که دارو است و موجب ایمنی از برص است و همچنین سرخ شده آن در زیتون.
امام صادق علیه السلام: مردم چون مکیدن و خوردن عسل دارویی نخواهد یافت.
امام صادق علیه السلام: هر کس دچار ضعف قلب و بدن است باید گوشت بره با شیر بخورد.
امام صادق علیه السلام: پیاز دهان را خوشبو می کند و کمر را محکم می گرداند و پوست را نرم می سازد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: بر شما باد به نمک که شفای هفتاد درد است که جذام و برص و جنون از آنها است.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: حنا ببندید که چشم را روشنی می بخشد و موی را می رویاند.
امام محمد باقر علیه السلام: کنیزی از او گرفتار خونریزی شدید حیض شد، چنان که مشرف به موت گشت. حضرت باقر علیه السلام دستور داد که به او سویق عدس بخورانند، خورد و خوب شد.
امام صادق علیه السلام: آب و نوشیدنی را به نفس بنوشید بهتر است تا این که به یک نفس آشامیده شود.
امام محمد باقر علیه السلام: در تره چهار خاصیت است. باد را بر طرف می کند و دهان را خوشبو می سازد، بواسیر را قطع می کند و همیشه خوردن آن موجب ایمنی از جذام است.
حضرت علی علیه السلام: جویدن کندر دندانها را محکم می کند و بلغم را بر طرف می نماید و بوی دهان را می برد.
امام کاظم علیه السلام: به کسی که از رطوبت ناراحت بود فرمود: پونه را بکوبد به قدری ناشتا بخورد.
امام صادق علیه السلام: پیامبر صلی اللَّه علیه و آله زکام را درمان نمی کردند و می فرمودند: کسی نیست که عرق جذام نداشته باشد، وقتی انسان زکام بگیرد عرق جذام را ریشه کن می کند.
امام صادق علیه السلام: هر کس به بخورد تا چهل روز حکمت بر زبانش جاری شود.
امام صادق علیه السلام: پس از خروج از حمام پاها را با آب سرد بشویید که درد سر را بر طرف می کند.
امام صادق علیه السلام: هر کس هنگام خواب انار بخورد تا صبح در امان است.
امام رضا علیه السلام: چیزی سودمندتر از نان برنج برای مسلول نیست.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: به بخورید که حافظه را زیاد می کند و خلط سینه را از بین می برد و فرزند را زیبا می گرداند.
امام صادق علیه السلام: اگر مردم خاصیت سیب را می دانستند فقط با سیب به درمان مریض می پرداختند.
امام صادق علیه السلام: هر کس غذا را با نمک شروع کند هفتاد درد و آنچه او نمی داند و خدا می داند از او دفع می گردد.
امام صادق علیه السلام: باقلا ساقهای پا را خالص و محکم می گرداند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر کس سداب بخورد و پس از آن بخوابد از طاعون و دمل و سینه پهلو در امان خواهد بود.
امام موسی کاظم علیه السلام: جوانی از امام هفتم علیه السلام بیمار شد. امام سراغش را گرفتند. عرض کردند به طحال گرفتار شده، حضرت فرمودند: تا سه روز به او تره بخورانید، خوراندیم، شفا یافت.
امام صادق علیه السلام: زنانتان را در حاملگی خرما بدهید تا فرزندانتان زیبا شوند.
امام صادق علیه السلام: سویق عدس عطش را از بین می برد و معده را قوی می سازد.
امام صادق علیه السلام: ناشتا خربزه خوردن موجب فلج می شود.
امام صادق علیه السلام: بر شما باد به کاهو خوردن که خون را تصفیه می کند.
حضرت علی علیه السلام: گلابی قلب را جلا می دهد و دردهای درون را به اذن حق شفا می بخشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: خوردن انجیر باعث می شود از قولنج در امان باشید.
امام صادق علیه السلام: درباره سنجد فرمود: گوشت آن گوشت، پوستش پوست و هسته اش استخوان را می رویاند، با این حال کلیه ها را گرم و معده را شستشو و پاکیزه می گرداند و نگهدار انسان از بواسیر و قطره قطره آمدن بول است. ساقها را نیرومند و عرق جذام را ریشه کن می نماید.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: آب را آهسته و جرعه جرعه بنوشید و یک مرتبه بدون نفس ننوشید زیرا مبتلا به درد کبد می شوید.
امام صادق علیه السلام: برای درد کمر عدس نافع است.
امام صادق علیه السلام: خربزه بخورید که سنگ مثانه را آب می کند.
امام رضا علیه السلام: انجیر بوی بد دهان را از بین می برد و استخوان را محکم می کند و مو را می رویاند و بیماری را برطرف می کند و با بودن انجیر نیازی به داروی دیگر نمی باشد.
امام صادق علیه السلام: سودمندتر از کوبیده و نرم شده سیب دارویی برای مسموم نمی شناسم
امام صادق علیه السلام: مردی عرض کرد شکمم درد و صدا می کند. امام فرمودند: چرا سیاهدانه نمی خوری که در آن شفای همه دردها است.
امام صادق علیه السلام: در سیاهدانه شفای هر بیماری است. ما از آن برای تب، سردرد، ورم چشم، درد معده و هر دردی استفاده می کنیم و به وسیله آن از خدا شفا می گیریم.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: به هر شهری که وارد شدید از پیاز آن بخورید که وبا و بیماری آن شهر را از بین می برد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: بر شما باد به زیتون که سوداء را خوب کند و بلغم را بر طرف نماید و اعصاب را محکم و قوی گرداند و ضعف و ثقل را از معده ببرد.
امام محمد باقر علیه السلام: گوشت کبوتر، گوشت با برکتی است آن را به آدم مبتلا به یرقان بخورانید و بریان کنید.
امام صادق علیه السلام: سرکه دل را نورانی می کند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر کس یک عدد انار بخورد دل او را نورانی کند و بر طرف کند از او وسوسه شیطان را تا چهل روز.
حضرت علی علیه السلام: خوردن بیست و یک عدد مویز سرخ در وقت صبح ناشتا جمیع مرض ها را دفع می کند مگر مرگ را.
حضرت علی علیه السلام: خوردن به، قوت مرد را زیاد و ضعف او را بر طرف می کند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: انجیر میوه ای هست از بهشت، بخورید که بواسیر را قطع و نقرس را نفع می بخشد.
امام صادق علیه السلام: بر شما باد به خوردن بادنجان در حالی که بورانی کرده باشید زیرا که شفا و امان است از برص.
امام صادق علیه السلام: ترک نکنید شام خوردن را اگر چه سه لقمه با نمک باشد هر کس یک شب شام نخورد رگی از رگهای جسدش می میرد و ابدا زنده نگردد.
امام رضا علیه السلام: مسواک نمودن چشم را جلا می دهد وموی را می رویاند و آب ریختن چشم را بر طرف می کند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: شکم خانه هر بیماری و پرهیز سر هر درمانست.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: بیماران خود را بر خلاف میلشان به خوردن غذا وادار نکنید زیرا خداوند آنها را می خوراند و می نوشاند.
حضرت علی علیه السلام: دلهای خود را بز یا دوری در خوردن و آشامیدن نمیرانید. دلها مانند زمین مزروعی است که چون زیاده از حد لزوم آبش بدهند می میرد و استعداد خود را برای کشت و ذرع از دست می دهد.
حضرت صادق علیه السلام: کسی که می خواهد همیشه زنده بماند یعنی اگر بخواهد عمرش طولانی باشد. غذای صبح را زودتر و شام را دیر میل کند با زنان کمتر همبستر شود و قرض خود را سبک کند.
حضرت صادق علیه السلام: کسی با مبتلای به جذام تکلم نکند مگر این که به مقدار یک متر و نیم با او فاصله داشته باشد.
حضرت صادق علیه السلام: شیر بدن را فربه، خون را زیاد، قلب و دماغ و نخاع و باه را تقویت می کند و برای سینه و سرفه بسیار نافعست.
حضرت صادق علیه السلام: شیر گوسفند یک نوع ضد عفونی و دفع سم است، چنانچه با روغن بادام و صمغ بصری خورده شود سرفه را بر طرف می کند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در هفته اول عروسی، عروس را از خوردن شیر، سرکه، خربزه و سیب ترش جلوگیری کن، چون در هفته اول عروسی، رحم زن سرد است و اگر این غذاها را بخورد، موجب نازایی و عقیم شدن او می گردد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: به زن باردار، در آن ماهی که باید بزاید خرما بدهید زیرا فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد شد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: به را به زنان باردار خود بخورانید زیرا که اطفال شما را زیبا می کند.
امام رضا علیه السلام: هرگاه چیزی خوردی بر پشت بخواب و پای راست را بر روی پای چپ گذار.
امام رضا علیه السلام: فضیلت نان جو بر نام گندم مانند فضیلت ما اهل بیت است بر سایر مردم و نان و طعام جو قوت پیغمبر است.
امام جعفر صادق علیه السلام: برای صاحب اسهال برنج نیکوست و برای صاحب سل که دردها را از بدن می کشد.
امام موسی کاظم علیه السلام: گوشت کبک ساق پا را قوی می گرداند و تب را بر طرف می کند.
حضرت علی علیه السلام: اگر مغز گردو و پنیر را با هم بخوری دواست و هر یک را که تنها بخوری درد است.
حضرت صادق علیه السلام: انگور سیاه بخورید تا غمت زایل شود.
حضرت صادق علیه السلام: هر مومنی که یک انار را تمام بخورد خدا شیطان را از روشنی دل او چهل روز دور گرداند.
امام رضا علیه السلام: انجیر گند دهان را زایل می کند، استخوان را سخت و مو را می رویاند.
حضرت صادق علیه السلام: حق تعالی آدم را از خاک آفرید پس خوردن خاک را بر فرزندان او حرام گردانید.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام: بزرگترین دامهای شیطان خوردن خاک و گل است و دردها در بدن حادث می کند و خارش بدن و بواسیر از آن بهم می رسد و دردهای سودا از آن متولد می شود و قوت را از ساق و قدم می برد.
امام رضا علیه السلام: داخل شدن به حمام با شکم پر باعث قولنج می گردد.
امام رضا علیه السلام: زیاد تخم مرغ خوردن موجب بزرگی سپرز و باد سر معده می شود.
امام رضا علیه السلام: خوردن آب سرد بعد از طعام گرم دندان را فاسد و خراب می کند.
امام رضا علیه السلام: زیاد خوردن گوشت گاو موجب کندی ذهن و تحیر فهم و کثرت فراموشی می شود.
امام رضا علیه السلام: هر کس می خواهد به گوش درد مبتلا نباشد هنگام خوابیدن مقداری پنبه در سوراخ گوش خود بگذارد.
امام رضا علیه السلام: هر کس بخواهد در دوره زمستان زکام را از خود دور ببیند هر روز سه قاشق از غذای عسل بخورد.
امام رضا علیه السلام: هر کس از زکام در ایام تابستان ناراحت است هر روز یک خیار بخورد و از نشستن در آفتاب پرهیز کند.
امام رضا علیه السلام: در فصل بهار باید از خوردن پیاز و سیر و ترشی پرهیز کرد.