فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(66) چند چیز باعث می شود که در قیامت انسان در سایه قرار گیرد

اول - یاری کردن به مومن و بر طرف کردن غصه او
دوم - صدقه پنهانی
سوم - احسان و خوبی به والدین
چهارم - ترک سخن چینی
پنجم - تسلیت و تعزیه به مصیبت زده
ششم - رفتار کردن با مردم آن گونه که می خواهد مردم با او رفتار کنند
هفتم - در هر کار رضای خدا را ملاحظه کردن
هشتم - اصلاح کردن خود پیش از آن که از دیگران عیبجویی کند
نهم - مهلت دادن به مقروض یا اغماض کردن از حق و طلب خود

(67) چند چیز که موجب سنگینی میزان اعمال است

اول - سکوت و خاموشی
دوم - خوش خلقی
سوم - ترک آنچه فایده ندارد
چهارم - لا اله الا اللَّه و الحمدللَّه گفتن
پنجم - در موقع بلند شدن از مجلس بگوید سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللَّه رب العالمین.
ششم - تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیها
هفتم - خواندن نماز شب
هشتم - در باطن بهتر از ظاهر بودن

(68) چند عمل باعث آسانی حساب است

اول - حساب خود را کردن قبل از روز حساب
دوم - خودداری از شهوات
سوم - خوبی و احسان به والدین
چهارم - صله رحم
پنجم - خوش اخلاقی
ششم - کم خوردن
هفتم - شب صدقه پنهانی دادن
هشتم - دل مومن را شاد کردن