فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(11) صلوات مهم هدیه حضرت مسلم به شخصی

اللهم صل علی محمد و ال محمد حتی لایبقی من صلواتک شی ء و سلم علی محمد و ال محمد لایبقی من سلامک شی ء و بارک علی محمد و ال محمد حتی لایبقی من برکاتک شی ء و ترحم علی محمد و ال محمد حتی لا یبقی من رحمتک شی ء.

(12) صلواتی که از اسرار می باشد

این صلوات از اسرار می باشد که اگر برای آخرت بخواند معنویات به دست می آورد و مشهور است اگر برای دنیا بخواند گنج پیدا خواهد کرد. ده مرتبه صبح، ده مرتبه عصر، نزدیک مغرب و عشا بخواند و برای ختم 99 مرتبه لازم است.
اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد حاء الرحمه و میمی الملک و دال الدوام اسید الکامل الفاتح الخاتم کلما ذکرک و ذکره الذاکرون و کلما سهی و غفل عن ذکرک و ذکره الغافلون صلواه دائمه بدوامک باقیه ببقائک لامنتهی لها دون ذلک و علی اله و اصحابه کذلک انک علی کل شی ء قدیر و بالاجابه جدیر.

(13) ختم صلوات

مدت سیزده روز هر روز یکهزار مرتبه در وقت معین با تسبیح تربت بهتر است هر روز به روح یکی از چهارده معصوم صلوات بفرستد اول به روح پیغمبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله، دوم فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها، سوم علی علیه السلام تا روز سیزدهم بر امام حسن عسکری علیه السلام و بعد رو به قبله تسبیح را آویزان نموده و هر وقت حاجتش برآورده شد هزار مرتبه صلوات به روح مقدس امام زمان می فرستد و قدرت خدا را مشاهده کند.