فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(9) صلوات جهت پاک شدن از گناهان به مدت یکسال

در مصباح المتهجد از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است، هر کس بعد از نماز ظهر بگوید:
اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسلک علی محمد و آل محمد.
تا یک سال هیچ گناه بر او نوشته نمی شود.

(10) صلوات بسیار مهم و با فضیلت بسیار

اللهم صل علی سیدنا محمد و اله صلاه نتجینابها من جمیع الاهوال و الافات و تقضی لنابها جمیع الحاجات و تطهر نابها من جمیع السیئات و ترفعنابها عندک اعلی الدرجات و تبلغنا بها اقصی الغایات من الخیرات فی الحیاه و بعد الممات انک علی کل شی ء قدیر.

(11) صلوات مهم هدیه حضرت مسلم به شخصی

اللهم صل علی محمد و ال محمد حتی لایبقی من صلواتک شی ء و سلم علی محمد و ال محمد لایبقی من سلامک شی ء و بارک علی محمد و ال محمد حتی لایبقی من برکاتک شی ء و ترحم علی محمد و ال محمد حتی لا یبقی من رحمتک شی ء.